SZUKAJ  
wybierz dział  
Zapytania ofertowe i ogłoszenia

ZAPYTANIA OFERTOWE I OGŁOSZENIA

Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/34 „System informatyczny do zarządzania informacją laboratoryjną" - 1 szt. 02.12.2019r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/31 „Meble laboratoryjne” - 1 zestaw 01.10.2019r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/27„Spektrofotometr UV-VIS wraz z niezbędnymi akcesoriami” -1 szt. 21.08.2019r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/32 „Disolver laboratoryjny z opcją pracy w próżni i atestem ATEX typ II 2G i niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt. 14.08.2019r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/30 „Urządzenie do pomiaru przewodności cieplnej metodą osłoniętej płyty grzejnej w stanie ustalonym wraz z akcesoriami” -1 szt. 11.06.2019r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/26 „„Instalacja doświadczalna do dyspergowania i mieszania roztworów i zawiesin" 1 szt. 03.06.2019 r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/29 „Reometr/wiskozymetr rotacyjny do pomiarów plastyczności wyrobów budowlanych wraz z niezbędnymi akcesoriami” -1 szt. 20.05.2019r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/28 „Komora klimatyczna do badań materiałów budowlanych zgodnie z ETAG 004 wraz z akcesoriami” (1 szt.) 20.05.2019r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/25 "Maszyna wytrzymałościowa do badań statycznych parametrów mechanicznych materiałów budowlanych, powłok elastycznych, materiałów izolacyjnych i siatek zbrojących na bazie włókna szklanego wraz z niezbędnymi akcesoriami” - 1szt. 09.04.2019r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/B/2018/01/4 „Budowa powierzchni laboratoryjnej centrum badawczo-rozwojowego” - 1 szt 28.12.2018 r.
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/B/2018/01/3 „Budowa powierzchni laboratoryjnej centrum badawczo-rozwojowego” - 1 szt 16.11 2018 r.
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/21 „„Zestaw aplikatorów ręcznych o różnych wielkościach i charakterystyce szczelin aplikacyjnych” - 1 szt. 26.11.2018r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/20 „Automatyczne urządzenie do nakładania powłok ze stołem perforowanym i podciśnieniem oraz akcesoriami” - 1 szt. 26.11.2018r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/B/2018/01/2 „Budowa powierzchni laboratoryjnej centrum badawczo-rozwojowego” - 1 szt; 29.10 2018 r.
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/24 „Kamera termowizyjna wraz z niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt. 14.11.2018r
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/23 „Komora klimatyczna o pojemności min 100L do badań paroprzepuszczalności powłok” - 1 szt. 14.11.2018r
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/22 „Analityczna waga laboratoryjna o działce elementarnej 0,1 mg wraz z akcesoriami” - 1szt 14.11.2018r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/B/2018/01 „Budowa powierzchni laboratoryjnej centrum badawczo-rozwojowego” - 1 szt; 03.10.2018 r.
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/19 „Disolver laboratoryjny z niezbędnymi akcesoriami” - 2 szt 03.09.2018r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/18 „Halogenowy analizator wilgoci o dokładności pomiaru 1mg wraz z akcesoriami” - 1szt. 14.08.2018r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/17 „Halogenowy analizator wilgoci o dokładności pomiaru 0,1mg wraz z akcesoriami” - 1szt. 14.08.2018r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/16 „Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i peryferiami” - 3 szt. 02.08.2018r
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/15 „Oprogramowanie do pomiaru barwy i formułowania kolorów typu Datacolor Match Pigment 3.3.1” - 1 szt. 10.07.2018 r.
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/10 - „Piec muflowy wraz z akcesoriami” – 1szt. 12.06.2018 r.
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/14 „Stojaki na próbki do ekspozycji na działanie światła w warunkach naturalnych wraz z dodatkowymi akcesoriami” - 3 szt. 30.04.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/13 „System zamkniętego obiegu wody dla komór do przyśpieszonych badań starzeniowych” - 1 szt. 30.04.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/12 „Komora starzeniowa do przyspieszonych badań odporności powłok na działanie promieniowania słonecznego z lampami ksenonowymi wraz z niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt. 30.04.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/11 „Komora starzeniowa do przyspieszonych badań odporności powłok na działanie promieniowania UV wraz z niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt. 30.04.2018 r.
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/09 „Urządzenie do badania odporności powłok na ścieranie metodą Tabera wraz z akcesoriami” - 1szt 10.04.2018 r.
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/08 „Precyzyjna waga laboratoryjna o działce elementarnej 0,01g wraz z akcesoriami” - 3 szt. 28.02.2018 r.
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2017/07 Wahadłowy tester twardości powłok metodą Koeniga i Persoza wraz z niezbędnymi akcesoriami – 1 szt. 11.12.2017 r.
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2017/06 Przesiewacz pneumatyczny, podciśnieniowy wraz z zestawem sit - 1 szt. 26.10.2017
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2017/05 Dozownik kolorantów o zwiększone dokładności do prac nad systemami barwienia wyrobów wraz z akcesoriami - 1 szt. 12.10.2017
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2017/04 Mikser / mieszalnik cykloidalny - 1 szt. 12.10.2017
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2017/03 Dostawa Automatycznych urządzeń do pomiaru przyczepności powłok typu pull-off wraz z niezbędnymi akcesoriami - 2 szt. 13.07.2017
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2017/02 Dostawa Kamery rejestrującej o wysokiej rozdzielczości do stosowania w mikroskopach optycznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem – 1 szt. 19.06.2017
Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe nr ZO/2017/01 Dostawa Kubków do pomiaru lepkości metodą swobodnego wypływu wraz z akcesoriami - 5 szt. 12.06.2017

Firma Greinplast Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu pt. "Zakup linii technologicznej do wdrożenia opatentowanej technologii produkcji kompozycji tynkarskiej oraz wyposażenia zaplecza B+R w celu prowadzenia prac rozwojowych w spółce Greinplast w Krasne", ogłasza przetargi na:

Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Zakup montaż linii technologicznej do produkcji mas tynkarskich 20.05.2011, godz. 16,00
Zakup zbiorników do dyspersji ciekłych i wody z układem pompująco dozującym 20.05.2011, godz. 16,00
Zakup silosów do magazynowania substancji sypkich wraz z układem transportującym i dozującym 20.05.2011, godz. 16,00
Zakup wyposażenia laboratorium B+R 20.05.2011, godz. 16,00
Zakup wyposażenia laboratorium B+R 08.07.2011, godz. 16,00
Zakup i montaż linii do produkcji i konfekcjonowania ekologicznych past pigmentowych 26.08.2011, godz. 16,00
Zakup wyposażenia laboratorium B+R 15.07.2011, godz. 16,00 26.01.2012, godz. 16,00 12.03.2012, godz. 16,00
Zakup wyposażenia laboratorium B+R 12.03.2012, godz. 16.00 Termin został wydłużony do: 26.03.2012, godz 16.00

Firma Greinplast Sp. z o.o.w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaprasza do składania ofert na realizację w następującym zakresie:

Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Linia technologiczna do produkcji wyrobów "na sucho", Układ transportujący wyroby gotowe z linii "na sucho" na magazyn wyr. gotowych, System naważania dodatków chemicznych, Szkolenie na lini do produkcji wyrobów "na sucho". 30.04.2011

Firma Greinplast Sp. z o.o.w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaprasza do składania ofert na realizację w następującym zakresie:

 

Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Wózki widłowe 06.12.2010
Miernik zawartości jonów 08.10.2010 Termin został wydłużony do: 15.10.2010
Stół laboratoryjny 03.09.2010 Termin został wydłużony do: 15.10.2010
Miernik przewodnictwa 08.10.2010
Wagi laboratoryjne 08.10.2010
Eksykatory 08.10.2010
Młynek do ucierania past pigmentowych 03.09.2010 Termin został wydłużony do: 30.09.2010
Zakup wyposażenia składowni próbek pokontrolnych 03.09.2010 Termin został wydłużony do: 13.09.2010
Urządzenie do pomiaru przyczepności powłok 03.09.2010
Urządzenie do pomiaru rozdrobnienia cząstek pigmentów 31.08.2010
Szafy termostatujące 31.08.2010
Szuszarki 31.08.2010
Przesiewacz do badań krzywej przesiewu 02.07.2010 Termin został wydłużony do: 13.08.2010
Myjka ultradźwiękowa do czyszczenia sit i innych 02.07.2010 Termin został wydłużony do: 13.08.2010
Mieszadło do przygotowywania zaczynów zapraw i spoiw 02.07.2010 Termin został wydłużony do: 11.08.2010
Komora cieplno-wilgotnościowa 05.08.2010
Urządzenie do badania temperatury wiązania spoiw 30.07.2010
Komora do badań odporności wyrobów gotowych 16.07.2010
Automat do badania czasu wiazania spoiw i wyrobów (Vicat) 02.07.2010
Wytrząsarki do formowania belek 02.07.2010
Regały magazynowe 01.07.2010
Urzadzenie do pomiaru minimalnej temperaturt tworzenia filmu (MFT) 28.06.2010
Spektrofotometry przenośne 14.05.2010 Termin został wydłużony do: 24.06.2010
Stół laboratoryjny 28.05.2010 Termin został wydłużony do: 11.06.2010
Oprogramowanie laboratorium 28.05.2010
Wózki widłowe 06.12.2010 19.03.2010

Firma Greinplast Sp. z o.o.w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaprasza do składania ofert na realizację w następującym zakresie:

Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Układy barwienia wyrobów gotowych 30.10.2009
Reometr do pomiaru profilu lepkościowego 28.10.2009
Urządzenie termostatujące 28.10.2009
Maszyna wytrzymałościowa 28.10.2009
Urządzenie do badania odporności powłok na przesiąkanie 22.10.2009
Miernik pH 21.10.2009
Zamrażarka laboratoryjna 21.10.2009
Linia technologiczna do produkcji wyrobów "na mokro", Sprężarkownia, Układ ogólnego odpylania powietrza, Szkolenie na linii technologicznej do produkcji wyrobów "na mokro", Instalacja do oczyszczania ścieków, Układ transportujący wyroby gotowe z linii "na mokro" na magazyn wyr. gotowych, Zbiorniki magazynowe do dyspersji, Zbiorniki magazynowe do napełniaczy i bieli 20.10.2009
Urządzenia do pomiaru skurczu 20.10.2009
Formy do badań wytrzymałościowych 20.10.2009
Suszarki z termostatem 15.10.2009
Urządzenie do badania odporności powłok na ścieranie 15.10.2009
Poligon doświadczalny do badania próbek wyrobów fasadowych 08.10.2009
Komora do badań odporności na działanie UV 16.09.2009
Urządzenie do pomiaru kąta zwilżania 16.09.2009
Automatyczny dozownik past pigmentowych 15.06.2009
Urządzenie do pomiaru siły kredowania 11.09.2009
Oprogramowanie pracowni projektowej 25.05.2009
Prasa mimośrodowa 15.05.2009
Ploter drukujący Ploter tnący 15.05.2009
Tamponiarka 15.05.2009
Drukarka karuzelowa Tunel suszący Stół drukarski Stacja susząca 15.05.2009
Wózki widłowe 19.02.2009
Roboty elektryczne 22.01.2009

Firma Greinplast Sp. z o.o.w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaprasza do składania ofert na realizację w następującym zakresie:

Zapytanie Termin składania ofert Załączniki Ogłoszenie
Szkolenie na programach 05.12.2008
Zestawy komputerowe 07.12.2008
Drukarki laserowe 07.12.2008
Oprogramowanie pracowni projektowej 08.12.2008
Latarnie 08.10.2008
Wózek widłowy 25.07.2008
Separatory 24.07.2008
Ułożenie kostki brukowej 11.07.2008
Waga samochodowa 11.07.2008
Dostawa betonu 26.06.2008
Dostawa kruszywa i roboty ziemne 25.06.2008
Dostawa kostki brukowej 18.06.2008
Projekty unijne