SZUKAJ  
wybierz dział  
Projekty

PROJEKTY

Projekty

Firma Greinplast sp. z o.o. realizuje projekt: 
"Inwestycja w rozwój centrum badawczo-rozwojowego w zakresie chemii budowlanej" 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

2. Oś priorytetowa

 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 Działanie 2.1

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Rozwój centrum badawczo-rozwojowego (CBR) obejmuje budowę budynku laboratoryjnego o pow. ok. 210 m2, oraz nabycie urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do prowadzenia prac B+R. Rezultatem projektu będzie poszerzenie oferty o nowe innowacyjne produkty, takie jak:

1. Materiały o podwyższonych parametrach, konstrukcyjnych, izolacyjnych oraz o podwyższonej odporności na procesy starzenia.

2. Materiały i technologie chroniące budynki przed przegrzaniem i/lub ograniczające straty ciepła.

3. Materiały i technologie termo-modernizacyjne.

4. Materiały izolacyjne.

5. Pokrycia dachowe i inne materiały, charakteryzujące się wysoką odpornością na czynniki degradujące.

Całkowita wartość projektu: 5 166 000,00 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 4 200 000,00 zł

Kwota dofinansowania projektu: 2 100 000,00 zł

Projekty unijne