SZUKAJ  
wybierz dział  
Dokumentacja techniczna produktów archiwum

DOKUMENTACJA ARCHIWALNA

Archiwalne karty techniczne, karty charakterystyki, atesty, deklaracje, aprobaty, certyfikaty

Systemy elewacyjne

Kleje systemowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Klej do przyklejania wełny KWP Pobierz Pobierz
Klej do styropianu KS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do styropianu i siatki K Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do wełny mineralnej KW Pobierz Pobierz
Klej do zatapiania siatki, biały KZB Pobierz
Klej poliuretanowy KP Pobierz Pobierz

Farby podkładowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Farba gruntująca F Pobierz
Podkładowa farba gruntujaca FN Pobierz
Podkładowa farba silikatowa SP Pobierz
Podkładowa farba silikonowa XP Pobierz Pobierz

Preparaty czyszczące

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Preparat do usuwania zabrudzeń mineralnych AM Pobierz
Preparat do usuwania zabrudzeń polimerowych AP Pobierz

Tynki cienkowarstwowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Tynk akrylowy TAB Pobierz Pobierz
Tynk akrylowy TAK Pobierz Pobierz
Tynk akrylowy - natryskowy TAN Pobierz Pobierz
Tynk biohydrofobowy TPB Pobierz
Tynk hybrydowy THB Pobierz Pobierz
Tynk hybrydowy THK Pobierz
Tynk mineralny TB Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk mineralny TK Pobierz Pobierz
Tynk silikatowy TSK Pobierz Pobierz
Tynk silikatowy TSB Pobierz Pobierz
Tynk silikonowy TXB Pobierz Pobierz
Tynk silikonowy TXK Pobierz Pobierz

Tynki mozaikowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Tynk mozaikowy G/KGP Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk.
Tynk mozaikowy do wnętrz GM/KGP Pobierz
Tynk mozaikowy natryskowy GN Pobierz

Farby fasadowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Farba fasadowa - akrylowa FA Pobierz Deklaracja właściwości użytkowych Pobierz Atest higieniczny PZH
Farba fasadowa - silikatowa FS Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Atest higieniczny
Farba fasadowa - silikonowa FX Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Atest higieniczny PZH
Farba fasadowa hydrofobowa FH Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Atest higieniczny PZH

Chemia budowlana

Pianki poliuretanowe i czyściki

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Pianka poliuretanowa niskorozprężna EPN Pobierz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Pianka poliuretanowa uniwersalna EPU Pobierz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Pianka poliuretanowa, niskorozprężna o podwyższonej izolacyjności EPN

Impregnaty

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Impregnat hydrofobizujący rozpuszczalnikowy HR Pobierz
Impregnat hydrofobizujący wodny HW Pobierz

Hydroizolacje

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Płynna folia izolacyjna do wnętrz IC Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja zgodności Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa hydroizolacyjna dwukomponentowa, standard I2S Pobierz Pobierz
Zaprawa hydroizolacyjna dwukomponentowa, wysokociśnieniowa I2W Pobierz Pobierz

Kleje do płytek

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Klej do płytek ceramicznych elastyczny niskopylący P40LD Typ C2TE P40LD Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i gresowych P30LD Typ C2TE P30LD Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i kamienia P70LD Typ C2TE P70LD Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i kamienia P80LD Typ C2TE S1 P80LD Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i kamienia, rozlewny, wysokoelastyczny, biały, niskopylący Typ C2E S1 P90LD Pobierz
Klej do płytek ceramicznych wysokoelastyczny niskopylący P60LD Typ C2TES1 P60LD Pobierz
Klej do płytek ceramicznych wzmocniony P20 Typ C1T P20 Pobierz

Zaprawy tynkarskie gipsowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Tynk gipsowy maszynowy TMG Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk.
Tynk gipsowy ręczny TRG Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk.

Zaprawy murarskie

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Klej do bloczków z betonu komórkowego Klasa M10 (> 10,0 MPa) KBS Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk.
Klej do bloczków z betonu komórkowego Klasa M10 (> 5,0 MPa) KBB Pobierz
Zaprawa ciepłochronna Klasa M5 (> 5,0 MPa) ZC Pobierz
Zaprawa do klinkieru Klasa M10 (> 10,0 MPa) ZK Pobierz
Zaprawa montażowa szybkowiążąca ZF Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja zgodności Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa murarska Klasa M5 (> 5,0 MPa) ZM Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk.

Zaprawy wyrównujące

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Zaprawa wyrównująca ZW Pobierz
Zaprawa wyrównująca szybkowiążąca ZWF Pobierz

Zaprawy tynkarskie tradycyjne

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Zaprawa tynkarska - ręczna ZTR Pobierz
Zaprawa tynkarska lekka ZTL Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa tynkarska maszynowa ZTM Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk.
Zaprawa tynkarska podkładowa ZTP Pobierz

Zaprawy tynkarskie drobnoziarniste

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Cementowa zaprawa szpachlowa ZS Pobierz Pobierz
Zaprawa szpachlowa wapienna ZSW Pobierz
Zaprawa tynkarska drobnoziarnista ZTD Pobierz

Jastrychy cementowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Jastrych cementowy podkładowy, szybkowiążący, 20-100 mm JPF Pobierz
Jastrych cementowy samopoziomujący, cienkowarstwowy Typ CT-C30-F7 JC Pobierz
Jastrych podkładowy Typ CT-C20-F4 JP Pobierz Pobierz
Jastrych wyrównujący szybkowiążący Typ CT-C20-F5-B0,5 JWF Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk.

Izolacje bitumiczne

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Bitumiczna masa izolacyjna, wodorozcieńczalna IBD Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk.
Bitumiczna masa izolacyjno-klejowa, wodorozcieńczalna IBS Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja zgodności
Bitumiczny preparat gruntujący IBG Pobierz Pobierz Deklaracja zgodności Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk.

Uszczelniacze

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Uszczelniacz hybrydowy elastyczny EHE Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. (trans) Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. (kolor)
Uszczelniacz silikonowy sanitarny, typ ESS Pobierz
Uszczelniacz silikonowy uniwersalny ESU Pobierz

Wyroby do wnętrz

Kleje gipsowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Klej gipsowy KGT Pobierz Pobierz

Gładzie gipsowe i szpachle

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Gładź gipsowa Typ 2B GG Pobierz Pobierz Pobierz
Gładź polimerowa GP Pobierz
Szpachla gipsowa Typ B2/20/2 SGS Pobierz Pobierz
Szpachla gipsowa Typ B2/20/2 SGT Pobierz Pobierz

Masy szpachlowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Masa szpachlowa SW Pobierz Pobierz
Masa szpachlowa akrylowa SA Pobierz Pobierz
Masa szpachlowa wykończeniowa, polimerowa SWP Pobierz

Farby wewnętrzne

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności
Farba akrylowa wewnętrzna-matowa FWM Pobierz
Farba lateksowa wewnętrzna - matowa FWL
Farba wewnętrzna - kolekcja Klasycznie i Elegancko FWK Pobierz
Projekty unijne