SZUKAJ  
wybierz dział  
Dokumentacja techniczna produktów archiwum

DOKUMENTACJA ARCHIWALNA

Archiwalne karty techniczne, karty charakterystyki, atesty, deklaracje, aprobaty, certyfikaty

Systemy elewacyjne

Kleje systemowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Klej do przyklejania wełny KWP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do styropianu KS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do styropianu i siatki K Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do wełny mineralnej KW Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do zatapiania siatki, biały KZB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej poliuretanowy KP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Farby podkładowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Farba gruntująca F Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba podkładowa biohydrofobowa PP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Podkładowa farba silikatowa SP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Podkładowa farba silikonowa XP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Tynki cienkowarstwowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Masa strukturalna silikonowa MSX Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk akrylowy TAB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk akrylowy TAK Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk akrylowy - natryskowy TAN Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk biohydrofobowy TPB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk mineralny TB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk mineralny TK Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk nanosilikonowy 22 TNB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk silikatowy TSB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk silikonowy TXB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk silikonowy TXK Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Tynki mozaikowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Tynk mozaikowy G/KGP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk mozaikowy do wnętrz GM/KGP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk mozaikowy z mikką GNM Pobierz Pobierz

Farby fasadowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Farba fasadowa - akrylowa FA Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja właściwości użytkowych Pobierz Pobierz Atest higieniczny PZH Pobierz Pobierz Pobierz
Farba fasadowa - silikatowa FS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Atest higieniczny Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba fasadowa - silikonowa FX Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Pobierz Atest higieniczny PZH Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba fasadowa elastyczna FE Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba fasadowa nanosilikonowa FNX Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Preparaty

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Preparat dezynfekujący AG Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Preparat do mycia elewacji i usuwania zabrudzeń AP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Preparat do usuwania zabrudzeń mineralnych AM Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Preparat elastyczny UE Pobierz Pobierz Pobierz
Preparat przyśpieszający wiązanie i wysychanie tynków cienkowarstwowych AF Pobierz
Preparat silikatowy US Pobierz Pobierz
Preparat silikonowy UX Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Systemy okładzin elewacyjnych

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Klej akrylowy KA Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Lazur do paneli akrylowych FLA Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Panele Elewacyjne Deska OEA Pobierz Karta techniczna OEA Pobierz Karta techniczna OEM Pobierz Karta techniczna OEM Pobierz Karta techniczna OEA Pobierz Karta techniczna OEA Pobierz Karta techniczna OEA Pobierz Karta techniczna OEA Pobierz Karta techniczna OEM Pobierz Karta techniczna OEM Pobierz Karta techniczna OEA Pobierz Świadectwo radiacyjne OEA
Panele elewacyjne kwarcowe OEA-KG, OEA-KP, OEA-BA Pobierz Karta techniczna OEA-KP Pobierz Karta techniczna OEA-KG Pobierz Karta techniczna OEA-KP Pobierz Karta techniczna OEA-BA Pobierz Karta techniczna OEA-BA Pobierz Karta techniczna OEA-KP Pobierz Karta techniczna OEA-KG Pobierz Karta techniczna OEA-KG Pobierz Karta techniczna OEA-KG Pobierz Karta techniczna OEA-KP Pobierz Karta techniczna OEA-KP Pobierz Karta techniczna OEA-KG Pobierz Karta techniczna OEA-BA Pobierz Karta techniczna OEA-KP Pobierz Karta techniczna OEA-BA Pobierz Karta techniczna OEA-KG Pobierz Karta techniczna OEA-BA Pobierz Karta techniczna OEA-KG Pobierz Karta techniczna OEA-KP

Chemia budowlana

Pianki poliuretanowe i czyściki

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Pianka poliuretanowa niskorozprężna EPN Pobierz Pobierz Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Pobierz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Pianka poliuretanowa uniwersalna EPU Pobierz Pobierz Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Pobierz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz Deklaracja zgodności Pobierz Deklaracja zgodności
Pianka poliuretanowa uniwersalna, o charakterze niskorozprężnym do niskich temperatur EPU Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Pianka poliuretanowa, niskorozprężna o podwyższonej izolacyjności EPN Pobierz Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Preparat czyszcząco - odtłuszczajacy, ogólnego stosowania ACO Pobierz Pobierz Karta bezpieczeństwa
Preparat czyszczący, do pistoletów z dodatkiem silikonu ACS Pobierz Pobierz Karta bezpieczeństwa

Impregnaty

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Impregnat akrylowy wodny (z systemem UV Protect) HA-UV Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Impregnat hydrofobizujący rozpuszczalnikowy HR Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Impregnat hydrofobizujący wodny HW Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Impregnat oleofobowy wodny HO Pobierz Pobierz Pobierz Karta bezpieczeństwa Pobierz

Hydroizolacje

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
HYDROIZOLACJA W PŁYNIE IC Pobierz Pobierz
Zaprawa hydroizolacyjna dwukomponentowa, standard I2S Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Karta charakterystyki (składnik A) Pobierz Karta charakterystyki (składnik B) Pobierz Karta charakterystyki (składnik B) Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa hydroizolacyjna jednokomponentowa I1K Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Kleje do płytek

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Klej do płytek ceramicznych elastyczny niskopylący P40G Typ C2TE P40LD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych elastyczny żelowy P405G Typ C2TE P405G Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i gresowych P30LD Typ C2TE P30LD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i gresowych, wzmocniony Typ C1TE P25 Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i kamienia P70LD Typ C2TE P70LD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i kamienia P80LD Typ C2TE S1 P80LD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i kamienia, rozlewny, wysokoelastyczny, biały, niskopylący Typ C2E S1 P90LD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych uniwersalny P10 Typ C1 P10 Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych wysokoelastyczny niskopylący P60LD Typ C2TES1 P60LD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych wysokoelastyczny żelowy P605G Typ C2TES1 P605G Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych wzmocniony P20 Typ C1T P20 Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Zaprawy tynkarskie gipsowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Tynk gipsowy maszynowy TMG Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz
Tynk gipsowy ręczny TRG Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz

Zaprawy murarskie

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Klej do bloczków z betonu komórkowego Klasa M10 (> 10,0 MPa) KBB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do bloczków z betonu komórkowego Klasa M10 (> 10,0 MPa) KBS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Pobierz
Zaprawa ciepłochronna Klasa M5 (> 5,0 MPa) ZC Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa do klinkieru Klasa M10 (> 10,0 MPa) ZK Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa montażowa szybkowiążąca ZF Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja zgodności Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa murarska Klasa M5 (> 5,0 MPa) ZM Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz

Zaprawy wyrównujące

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Zaprawa wyrównująca ZW Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa wyrównująca szybkowiążąca ZWF Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Zaprawy tynkarskie tradycyjne

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Zaprawa tynkarska - ręczna ZTR Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa tynkarska lekka ZTL Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa tynkarska maszynowa ZTM Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk.
Zaprawa tynkarska podkładowa ZTP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Zaprawy tynkarskie drobnoziarniste

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Cementowa zaprawa szpachlowa ZS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa szpachlowa wapienna ZSW Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa tynkarska drobnoziarnista ZTD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Jastrychy cementowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Jastrych cementowy, podkładowy Typ CT-C20-F4 JP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Jastrych cementowy, podkładowy, szybkowiążący, 20-100 mm JPF Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Jastrych cementowy, samopoziomujący, cienkowarstwowy Typ CT-C30-F7 JC Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz
Jastrych cementowy, wyrównujący, szybkowiążący Typ CT-C20-F5-B0,5-R1 JWF Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Pobierz

Dekoracyjny system posadzkowy greinstone

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Jednokomponentowe reaktywne spoiwo poliuretanowe RSU-01 Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Jednokomponentowy reaktywny grunt poliuretanowy RGU-01 Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Kruszywo naturalne RK Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zagęstnik - tiksotropujący do powierzchni pionowych RTX-01 Pobierz

Izolacje bitumiczne

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Bitumiczna masa izolacyjna, wodorozcieńczalna IBD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk.
Bitumiczna masa izolacyjno-klejowa, wodorozcieńczalna IBS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. Pobierz Pobierz Deklaracja zgodności
Bitumiczny preparat gruntujący IBG Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja zgodności Pobierz Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk.
Dwuskładnikowa grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami. IBM Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Uszczelniacze

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Uszczelniacz akrylowy do fasad EAF Pobierz
Uszczelniacz akrylowy do płyt G-K EAG Pobierz
Uszczelniacz akrylowy elastyczny EAE Pobierz
Uszczelniacz hybrydowy elastyczny EHE Pobierz Karta Techniczna - wersja z kolorem Pobierz Karta Techniczna - wersja transparentna Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. (trans) Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. (kolor)
Uszczelniacz silikonowy - neutralny ESN Pobierz Pobierz Pobierz
Uszczelniacz silikonowy uniwersalny ESU Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Akcesoria do hydroizolacji

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Taśma izolacyjna (typ TUW 3PS) ITE Pobierz Pobierz
Taśma izolacyjna uniwersalna z paskiem butylowym ITU-B Pobierz Pobierz
Taśma izolacyjna, uniwersalna ITU Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Fugi

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
FUGA ELASTYCZNA ZFF ZFF Pobierz Pobierz Pobierz

Wyroby do wnętrz

Grunty

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Grunt do podłoży betonowych FG Pobierz Pobierz Pobierz
Grunt do podłoży chłonnych UG Pobierz Pobierz Pobierz
GRUNT DO PODŁOŻY KRYTYCZNYCH I NIENASIĄKLIWYCH FK Pobierz
Grunt głęboko penetrujący - koncentrat U Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Grunt krzemianowo - polimerowy UKP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Grunt premium żelowy niekapiący UN Pobierz

Kleje gipsowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Klej gipsowy KGT Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej gipsowy KGP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Gładzie gipsowe i szpachle

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Gładź gipsowa Typ 2B GG Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Gładź polimerowa GP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Szpachla gipsowa Typ B2/20/2 SGS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Szpachla gipsowa Typ B2/20/2 SGT Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Masy szpachlowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Masa szpachlowa SW Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Masa szpachlowa akrylowa SA Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Masa szpachlowa lekka SL Pobierz Pobierz
Masa szpachlowa polimerowa SAS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Masa szpachlowa wykończeniowa, polimerowa SWP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Farby wewnętrzne

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Krajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikaty Oświadczenia i inne dokumenty Deklaracje zgodności Element systemu - wykaz
Farba ceramiczna do wnętrz - kolekcja Nowocześnie i Elegancko Tester Pobierz Pobierz
Farba ceramiczna do wnętrz - kolekcja Nowocześnie i Elegancko FWC Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba lateksowa wewnętrzna - matowa FWL Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba Premium Antyrefleksyjna PREMIUM ANTYREFLEKSYJNA Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba Premium Biała Akrylowo-Lateksowa PREMIUM BIAŁA Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba Premium Ceramiczna - plamoodporna GREINPLAST CERAMICZNA Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba Premium Gruntująca Lateksowa PREMIUM GRUNTUJĄCA Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba Premium Lateksowa PREMIUM LATEKSOWA Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba wewnętrzna - kolekcja Klasycznie i Elegancko Tester Pobierz Pobierz Pobierz
Farba wewnętrzna - kolekcja Klasycznie i Elegancko FWK Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Projekty unijne
Msg Message Us