SZUKAJ  
wybierz dział  
Hydroizolacje

Hydroizolacje

  • Zaprawa hydroizolacyjna jednokomponentowa GREINPLAST I1K

GREINPLAST I1K

Zaprawa hydroizolacyjna jednokomponentowa

Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok nieprzepuszczających wody i mostkujących pęknięcia. Mieszanka cementu portlandzkiego, kruszyw mineralnych i dodatków modyfikujących oraz proszkowych polimerowych dyspersji - poprawiających elastyczność, szczelność, parametry robocze oraz przyczepność do podłoży. Wyrób typu CM O2P. Wyrób jest przeznaczony do wykonywania uszczelnień w miejscach narażonych na trwałe działanie wilgoci i wody takich jak balkony, tarasy, schody, fundamenty, łazienki, piwnice itp. Do wytwarzania elastycznych uszczelnień mostkujących rysy i pęknięcia izolowanych podłoży w rejonie kontaktu z gruntem, zabezpieczających przed wilgocią i wodą przy założeniu, że nie jest to warstwa zewnętrzna (zawsze powinna być osłonięta). GREINPLAST I1K może być zastosowany jako zabezpieczenie podłoża przed wnikaniem wody i wilgoci pod zaprawy klejące do płytek ceramicznych np. w natryskach, łazienkach, zespołach sanitarnych, pralniach, kuchniach lub pod okładziny z kamienia naturalnego na powierzchniach wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych, betonu, betonu komórkowego, muru o pełnych spoinach, jastrychów cementowych.

Konfekcjonowana w opakowania 15 kg
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi zwarte, suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Podłoża niejednorodne, o różnej lub zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST UKP.
Przygotowanie zaprawy: Zawartość opakowania 15 kg wsypać do ok. 4,50 l czystej, chłodnej wody i wymieszać do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zbyt duży dodatek wody może pogorszyć parametry wytrzymałościowe gotowej hydroizolacji. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry robocze przez około 2 godz. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Przemieszać ponownie po ok. 5 min.
Nanoszenie zaprawy: Najpierw, przy pomocy taśmy uszczelniającej oraz narożników, wykonać połączenia między sąsiadującymi powierzchniami. Taśmę uszczelniającą i narożniki zatopić w uprzednio naniesionej pacą zębatą 4 mm masie uszczelniającej, dokładnie dociskając. Następnie pokryć warstwą masy, równomiernie rozprowadzić i pozostawić do wyschnięcia. GREINPLAST I1K nanosić minimum w dwóch warstwach (metodą krzyżową), tak aby grubość wykonanej izolacji nie była mniejsza niż 2-3 [mm]. Masę hydroizolacyjna GREINPLAST I1K nanosić pacą zębatą 4 mm każdorazowo wyrównując nałożoną masę gładką częścią pacy. Kolejne warstwy nakładać po całkowitym wyschnięciu wcześniejszych.

rozwiń więcej

Właściwości

Wewnątrz i na zewnątrz budynków
Zakres temperatur 5-25C
Produkt dwu lub trzywarstwowy
Przyklejanie płytek po 24h
Wyrób cementowy nieprzepuszczający wody
Mostkuje pęknięcia w niskiej temperaturze -20C
Odporny na działanie wody chlorowanej
Minimalna grubość warstwy 2mm

Zalecenia i uwagi

Uwaga!!! Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania produktu powinna wynosić od +5°C do +25°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po użyciu. Pod wpływem niekorzystnych warunków cieplno - wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom.
Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość.

Projekty unijne