SZUKAJ  
wybierz dział  
Akcesoria do hydroizolacji

Akcesoria do hydroizolacji

  • Taśma izolacyjna (typ TUW 3PS) Greinplast ITE

Greinplast ITE

Taśma izolacyjna (typ TUW 3PS)

Elastyczna i wodoszczelna taśma elastomerowa na włókninie poliestrowej. Taśma – ITE oraz wyroby: narożnik zewnętrzny - ITE-Z, narożnik wewnętrzny - ITE-W przeznaczone do zwiększania szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz obiektów. Produkt charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz zwiększoną przyczepnością do mas w stosunku do standardowych produktów uszczelniających. Wszystkie wyroby do stosowania tylko jako uszczelnienie pod płytkami ceramicznymi.

Projekty unijne