SZUKAJ  
wybierz dział  
Kleje do płytek

Kleje do płytek

  • Klej do płytek ceramicznych i gresowych, wzmocniony Typ C1TE KLEJ DO PŁYTEK P25

KLEJ DO PŁYTEK P25

Klej do płytek ceramicznych i gresowych, wzmocniony Typ C1TE

Wzmocniony Klej do przyklejania płytek ceramicznych oraz gresowych o nasiąkliwości poniżej 3%, wewnątrz i na zewnątrz budynków do stabilnych powierzchni poziomych, pionowych o obniżonym spływie, wydłużonym czasie  otwartym pracy. Przeznaczony na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo – wapienne, wapienno – cementowe, gipsowe, mury z cegły, pustaków ceramicznych, betonu komórkowego, powierzchni betonowych. Klej jest mrozo- i wodoodporny. Można go stosować w pomieszczeniach suchych i czasowo wilgotnych. Typ C1TE

Konfekcjonowany w opakowania 25 kg;

Wykonanie

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być równe, zwarte, suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Podłoża typowe takie jak tradycyjne tynki, posadzki cementowe nie wymagają specjalnego przygotowania, ale ich wiek powinien wynosić co najmniej 28 dni, betonu - 90 dni. Podłoża niejednorodne, o różnej lub zwiększonej chłonności, a obowiązkowo beton komórkowy zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem gruntującym GREINPLAST, co najmniej na 4 godz. przed mocowaniem płytek. Przygotowanie zaprawy klejącej: Zawartość opakowania (25 kg) wsypać do ok. 7,0 - 7,5 l czystej, chłodnej wody i intensywnie wymieszać, do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawę odstawić na 5 min. (w celu całkowitego rozpuszczenia polimerów i dodatków), po czym ponownie wymieszać. Przyklejanie płytek: Zaprawę klejową nakładać na podłoże pacą zębatą o odpowiednio dobranej wielkości zębów, a następnie dociskać do niego płytki. Jeżeli zaprawa nie klei się już do płytki należy usunąć starą warstwę zaprawy i nanieść nową. Ilość kleju dobrać tak, by po dociśnięciu płytki klej pokrył co najmniej 65 % jej powierzchni. Użytkowanie posadzek można rozpocząć po 48 godz.

rozwiń więcej

Właściwości

C1 przyczepność
Do płytek gresowych niskonasiąkliwych
Wydłużony czas otwarty pracy 30 min.
Obniżony spływ
Wewnątrz, zewnątrz na powierzchnie nieodkształcalne

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania kleju powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po użyciu. Maksymalna grubość kleju powinna wynosić ok. 12 mm. Pod wpływem niekorzystnych warunków cieplno - wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom.
Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość.

Projekty unijne