SZUKAJ  
wybierz dział  
Farby podkładowe

Farby podkładowe

  • Farba podkładowa biohydrofobowa  GREINPLAST PP

GREINPLAST PP

Farba podkładowa biohydrofobowa

Służy do wykonania warstwy podkładowej pod cienkowarstwowy tynk biohydrofobowy GREINPLAST TPB „POLISILEX”, w celu zwiększenia jego przyczepności do podłoża, zmniejszenia prawdopodobieństwa powstania przebarwień w warstwie tynku, wyrównania wodochłonności i wodoodporności podłoża. Zawarte w farbie gruntującej środki ochrony powłoki stanowią dodatkowe zabezpieczenie dla powłoki tynku oraz zabezpieczają powłokę farby gruntującej przed wzrostem mikroorganizmów, gdy istnieje konieczność pozostawienia jej bez wyprawy tynkarskiej na dłuższy okres czasu. Podkład może być nanoszony ręcznie lub natryskowo na wszelkie typowe i stabilne podłoża mineralne, takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, na warstwach zbrojonych siatką w systemie ociepleń GREINPLAST. Jest integralnym elementem zestawu wyrobów w systemie ociepleń GREINPLAST EPS z cienkowarstwowym tynkiem GREINPLAST TPB (zgodnie z odpowiednią AT) oraz sytemu GREINPLAST MW  (zgodnie z odpowiednią ETA)

Konfekcjonowana w opakowania 15 kg; 7,5 kg, 2 kg

Wykonanie

Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. Przed rozpoczęciem malowania farbę należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki. Farbę nanosi się za pomocą pędzla lub agregatu tynkarskiego równomiernie nakładając ją na podłoże.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania farby powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Farby nie należy nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te należy utrzymać do momentu całkowitego jej wyschnięcia. Długotrwała podwyższona wilgotność otoczenia i temperatury poniżej +5°C działają niekorzystnie na proces schnięcia farby, dlatego warunków tych należy unikać. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić w skrajnych przypadkach do obniżenia trwałości powłoki gruntującej, a nawet w późniejszym terminie do odspojenia razem z warstwą tynku. Ze względu na możliwość powstania widocznych przetarć na wykonanej warstwie tynku dekoracyjnego Producent zaleca barwienie farby podkładowej GREINPLAST PP na kolor zgodny z kolorem tynku. W przypadku tynków GREINPLAST TPB w kolorach o współczynniku odbicia światła HBW>60 stosujemy farbę w kolorze białym lub w kolorze zgodnym z kolorem tynku (kolory pastelowe oraz część średnich tonów). Pod tynki GREINPLAST TPB o kolorach
o współczynniku odbicia światła HBW<60 wymagana jest farba w kolorze zgodnym z kolorem tynku* (kolory o pełnych tonach barw oraz cześć średnich tonów). Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie farbą zabezpieczyć, a w przypadku zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po ukończeniu prac. Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne