SZUKAJ  
wybierz dział  
Preparaty

Preparaty

  • Preparat elastyczny GREINPLAST UE

GREINPLAST UE

Preparat elastyczny

Służy do rozcieńczania farb elastycznych Greinplast. Dodatek preparatu nie obniża parametrów wytrzymałościowych rozcieńczanego wyrobu, zmniejsza jedynie jego gęstość. Może być także stosowany jako grunt elastyczny na podłożach na których wystąpiły rysy o szerokości nie większej niż 100 µm. Dzięki dobrej zdolności penetracji wnika głęboko w istniejące rysy powodując wypełnienie ich elastycznym spoiwem. Grunt może być stosowany na zewnątrz budynków na podłożach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, polimerowe, polimerowo-mineralne), tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, beton, terabona, itp.

Konfekcjonowany w opakowania 10 kg; 5 kg; 1 kg.

Projekty unijne