SZUKAJ  
wybierz dział  
Izolacje bitumiczne

Izolacje bitumiczne

  • Dwuskładnikowa grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami. GREINPLAST IBM

GREINPLAST IBM

Dwuskładnikowa grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami.

Masa asfaltowa modyfikowana polimerami powstająca w wyniku wymieszania z sobą dwóch składników: płynnego SKŁADNIK A (wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających) oraz sypkiego SKŁADNIK B (modyfikowane cementy, piasek kwarcowy, dodatki). GREINPLAST IBM stosuje się do wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych na typowych pionowych i poziomych przyziemnych częściach obiektów budowlanych takich jak ściany fundamentowe, ściany piwniczne, płyty fundamentowe, do izolacji posadzek na gruncie, wykonywanie warstw paroizolacji na tarasach i stropodachach itp. Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być czyste, niezmrożone, nośne, równe, wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Należy zbić wystające resztki zaprawy. Krawędzie zewnętrzne należy sfasować (zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety (wyoblenia) o promieniu 4-5 cm. GREINPLAST IBM można stosować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Przy murze o pełnych spoinach nie jest potrzebna warstwa wyrównująca, poza sytuacją, gdy wykonujemy izolację przeciwwodną (woda pod ciśnieniem lub zalegająca woda opadowa). Wtedy powierzchnię należy wyrównać za pomocą przeznaczonych do tego zapraw cementowych. Nie zaleca się stosowania na elementach budowli narażonych na negatywne ciśnienie wody, gdyż może to doprowadzić do oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia się na niej pęcherzy. Podłoże przed aplikacją GREINPLAST IBM uprzednio zagruntować preparatem gruntującym GREINPLAST IBG.

Konfekcjonowany w opakowania 30 kg.

Projekty unijne