SZUKAJ  
wybierz dział  
Dokumentacja techniczna produktów

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW

Karty techniczne, karty charakterystyki, atesty, deklaracje, aprobaty, certyfikaty

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty

Systemy elewacyjne

Kleje systemowe

Klej do przyklejania wełny KWP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do styropianu KS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do styropianu i siatki K Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do wełny mineralnej KW Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do zatapiania siatki, biały KZB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej poliuretanowy KP Pobierz Pobierz Pobierz

Farby podkładowe

Farba gruntująca F Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba podkładowa biohydrofobowa PP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Podkładowa farba gruntujaca FN Pobierz Pobierz Pobierz
Podkładowa farba silikatowa SP Pobierz Pobierz Pobierz Atest higieniczny Pobierz
Podkładowa farba silikonowa XP Pobierz Pobierz Pobierz Atest higieniczny Pobierz

Preparaty czyszczące

Preparat dezynfekujący AG Pobierz Pobierz Pobierz
Preparat do usuwania zabrudzeń mineralnych AM Pobierz Pobierz Pobierz
Preparat do usuwania zabrudzeń polimerowych AP Pobierz Pobierz Pobierz

Tynki cienkowarstwowe

Masa strukturalna silikonowa MSX Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk akrylowy TAB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk akrylowy TAK Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk akrylowy - natryskowy TAN Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk biohydrofobowy TPB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk hybrydowy THB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk hybrydowy THK Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk mineralny TB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk mineralny TK Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk nanosilikonowy TNB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk silikatowy TSB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk silikatowy TSK Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk silikonowy TXB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk silikonowy TXK Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Atest higieniczny Pobierz

Tynki mozaikowe

Tynk mozaikowy G/KGP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk mozaikowy do wnętrz GM/KGP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk mozaikowy natryskowy GN Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk mozaikowy z brokatem GB Pobierz Pobierz

Farby fasadowe

Farba fasadowa - akrylowa FA Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba fasadowa - silikatowa FS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba fasadowa - silikonowa FX Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba fasadowa elastyczna FE Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja zgodności Pobierz Pobierz
Farba fasadowa hydrofobowa FH Pobierz Pobierz Pobierz Deklaracja zgodności Pobierz Pobierz
Farba fasadowa nanosilikonowa FNX Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Preparaty rozcieńczające

Praparat silikatowy US Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Preparat elastyczny UE Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Preparat silikonowy UX Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Systemy okładzin elewacyjnych

Klej akrylowy KA Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Lazur akrylowy do paneli imitujących drewno FLA Pobierz Pobierz Pobierz
Panele OEA Pobierz Karta techniczna OEA Pobierz Karta techniczna OEA KP Pobierz Karta techniczna OEA BA Pobierz Pobierz

Chemia budowlana

Pianki poliuretanowe i czyściki

Pianka poliuretanowa niskorozprężna EPN Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Pianka poliuretanowa uniwersalna EPU Pobierz Pobierz Karta charakterystyki Pobierz
Pianka poliuretanowa uniwersalna, o charakterze niskorozprężnym do niskich temperatur EPU Pobierz Pobierz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Pianka poliuretanowa, niskorozprężna o podwyższonej izolacyjności EPN Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Preparat czyszcząco - odtłuszczajacy, ogólnego stosowania ACO Pobierz Karta bezpieczeństwa
Preparat czyszczący, do pistoletów z dodatkiem silikonu ACS Pobierz Karta bezpieczeństwa

Impregnaty

Impregnat akrylowy wodny (z systemem UV Protect) HA-UV Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Impregnat hydrofobizujący do kostki brukowej HB Pobierz Pobierz Pobierz
Impregnat hydrofobizujący rozpuszczalnikowy HR Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Impregnat hydrofobizujący wodny HW Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Impregnat oleofobowy wodny HO Pobierz Pobierz Pobierz Karta bezpieczeństwa Pobierz Pobierz

Hydroizolacje

Płynna folia izolacyjna do wnętrz IC Pobierz Pobierz Deklaracja zgodności Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa hydroizolacyjna dwukomponentowa, standard I2S Pobierz Pobierz Karta charakterystyki (składnik A) Pobierz Karta charakterystyki (składnik B) Pobierz Pobierz Pobierz Świadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej (składnik A) Pobierz Świadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej (składnik B)
Zaprawa hydroizolacyjna dwukomponentowa, wysokociśnieniowa I2W Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa hydroizolacyjna jednokomponentowa I1K Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Kleje do płytek

Klej do płytek ceramicznych elastyczny niskopylący P40LD Typ C2TE P40LD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i gresowych P30LD Typ C2TE P30LD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i kamienia P70LD Typ C2TE P70LD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i kamienia P80LD Typ C2TE S1 P80LD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i kamienia, rozlewny, wysokoelastyczny, biały, niskopylący Typ C2E S1 P90LD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych uniwersalny P10 Typ C1 P10 Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych wysokoelastyczny niskopylący P60LD Typ C2TES1 P60LD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do płytek ceramicznych wzmocniony P20 Typ C1T P20 Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Zaprawy tynkarskie gipsowe

Tynk gipsowy maszynowy TMG Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Tynk gipsowy ręczny TRG Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Zaprawy murarskie

Klej do bloczków z betonu komórkowego Klasa M10 (> 10,0 MPa) KBS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do bloczków z betonu komórkowego Klasa M10 (> 5,0 MPa) KBB Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa ciepłochronna Klasa M5 (> 5,0 MPa) ZC Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa do klinkieru Klasa M10 (> 10,0 MPa) ZK Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa montażowa szybkowiążąca ZF Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa murarska Klasa M5 (> 5,0 MPa) ZM Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Zaprawy wyrównujące

Zaprawa wyrównująca ZW Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa wyrównująca szybkowiążąca ZWF Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Zaprawy tynkarskie tradycyjne

Zaprawa tynkarska - ręczna ZTR Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa tynkarska lekka ZTL Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa tynkarska maszynowa ZTM Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa tynkarska podkładowa ZTP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Zaprawy tynkarskie drobnoziarniste

Cementowa zaprawa szpachlowa ZS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa szpachlowa wapienna ZSW Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Zaprawa tynkarska drobnoziarnista ZTD Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Jastrychy cementowe

Jastrych cementowy podkładowy, szybkowiążący, 20-100 mm JPF Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Jastrych cementowy samopoziomujący, cienkowarstwowy Typ CT-C30-F7 JC Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Jastrych podkładowy Typ CT-C20-F4 JP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Jastrych wyrównujący szybkowiążący Typ CT-C20-F5-B0,5 JWF Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Jastrychy anhydrytowe

Samorozlewny jastrych anhydrytowy JAS 30 30 Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Samorozlewny jastrych anhydrytowy JAS 60 60 Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Dekoracyjny system posadzkowy greinstone

Jednokomponentowe reaktywne spoiwo poliuretanowe RSU-01 Pobierz Pobierz Emisja VOC Pobierz Pobierz
Jednokomponentowy reaktywny grunt poliuretanowy RGU-01 Pobierz Pobierz Pobierz
Kruszywo naturalne RK Pobierz
Zagęstnik - tiksotropujący do powierzchni pionowych RTX-01 Pobierz Pobierz

Izolacje bitumiczne

Bitumiczna masa izolacyjna, wodorozcieńczalna IBD Pobierz Pobierz Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja zgodności Pobierz
Bitumiczna masa izolacyjno-klejowa, rozpuszczalnikowa IBR Pobierz Pobierz Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja zgodności Pobierz
Bitumiczna masa izolacyjno-klejowa, wodorozcieńczalna IBS Pobierz Pobierz Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja zgodności Pobierz
Bitumiczny preparat gruntujący IBG Pobierz Pobierz Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja zgodności Pobierz

Uszczelniacze

Uszczelniacz akrylowy do fasad EAF Pobierz Pobierz Pobierz
Uszczelniacz akrylowy do płyt G-K EAG Pobierz Pobierz
Uszczelniacz akrylowy elastyczny EAE Pobierz Pobierz Pobierz
Uszczelniacz hybrydowy elastyczny EHE Pobierz Pobierz Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. (trans) Pobierz Krajowa deklaracja wł. użytk. (kolor)
Uszczelniacz silikonowy - neutralny ESN Pobierz Pobierz
Uszczelniacz silikonowy sanitarny, typ ESS Pobierz Pobierz Pobierz
Uszczelniacz silikonowy uniwersalny ESU Pobierz Pobierz Pobierz

Akcesoria do hydroizolacji

Taśma izolacyjna do wnętrz ITW Pobierz Pobierz
Taśma izolacyjna, uniwersalna ITU Pobierz Pobierz Pobierz
Taśma uszczelniająca butylowa, samoprzylepna ITS Pobierz Pobierz

Wyroby do wnętrz

Grunty

Grunt do podłoży chłonnych UG Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Grunt do podłoży krytycznych i betonu FG Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Grunt głęboko penetrujący - koncentrat U Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Grunt krzemianowo - polimerowy UKP Pobierz Pobierz Pobierz

Kleje gipsowe

Klej gipsowy KGT Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Klej gipsowy KGP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Gładzie gipsowe i szpachle

Gładź gipsowa Typ 2B GG Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Gładź polimerowa GP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Szpachla gipsowa Typ B2/20/2 SGS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Szpachla gipsowa Typ B2/20/2 SGT Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Masy szpachlowe

Masa szpachlowa SW Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Masa szpachlowa akrylowa SA Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Masa szpachlowa polimerowa SAS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Masa szpachlowa wykończeniowa, polimerowa SWP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Farby wewnętrzne

Farba akrylowa wewnętrzna - podkładowa FWP Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba akrylowa wewnętrzna-matowa FWM Pobierz Karta techniczna Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Deklaracja zgodności Pobierz Pobierz Świadectwo radiacyjne PZH
Farba antyrefleksyjna, wewnętrzna FWA Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba ceramiczna do wnętrz - kolekcja Nowocześnie i Elegancko FWC Pobierz Pobierz Pobierz Dobrowolna deklaracja zgodności Pobierz Pobierz
Farba lateksowa wewnętrzna - matowa FWL Pobierz Pobierz Pobierz Dobrowolna deklaracja FWL-1215-2015-12-15 Pobierz Pobierz
Farba lateksowa wewnętrzna - satynowa FWS Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba lateksowa, gruntująca FWG Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba wewnętrzna - kolekcja Klasycznie i Elegancko FWK Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Farba wewnętrzna - premium FW-PR Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Wróć na starą stronę