SZUKAJ  
wybierz dział  
Dokumentacja techniczna produktów archiwum

DOKUMENTACJA ARCHIWALNA

Archiwalne karty techniczne, karty charakterystyki, atesty, deklaracje, aprobaty, certyfikaty

Systemy elewacyjne

Kleje systemowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Klej do przyklejania wełny KWP Pobierz
Klej do styropianu KS Pobierz Pobierz Pobierz
Klej do styropianu i siatki K Pobierz Pobierz
Klej do wełny mineralnej KW Pobierz
Klej poliuretanowy KP Pobierz Pobierz

Farby podkładowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Farba gruntująca F Pobierz
Podkładowa farba gruntujaca FN Pobierz
Podkładowa farba silikatowa SP Pobierz
Podkładowa farba silikonowa XP Pobierz Pobierz

Preparaty czyszczące

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Preparat do usuwania zabrudzeń mineralnych AM Pobierz
Preparat do usuwania zabrudzeń polimerowych AP Pobierz

Tynki cienkowarstwowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Tynk akrylowy TAB Pobierz
Tynk akrylowy TAK Pobierz
Tynk akrylowy - natryskowy TAN Pobierz
Tynk hybrydowy THB Pobierz
Tynk hybrydowy THK Pobierz
Tynk mineralny TB Pobierz
Tynk mineralny TK Pobierz
Tynk silikatowy TSB Pobierz
Tynk silikatowy TSK Pobierz
Tynk silikonowy TXB Pobierz
Tynk silikonowy TXK Pobierz

Tynki mozaikowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Tynk mozaikowy G/KGP Pobierz Deklaracja wł. użytk.

Farby fasadowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Farba fasadowa - akrylowa FA Pobierz Deklaracja właściwości użytkowych Pobierz Atest higieniczny PZH
Farba fasadowa - silikatowa FS Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Atest higieniczny
Farba fasadowa - silikonowa FX Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Atest higieniczny PZH
Farba fasadowa hydrofobowa FH Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Atest higieniczny PZH

Chemia budowlana

Pianki poliuretanowe i czyściki

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Pianka poliuretanowa niskorozprężna EPN
Pianka poliuretanowa uniwersalna EPU Pobierz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Pianka poliuretanowa, niskorozprężna o podwyższonej izolacyjności EPN

Impregnaty

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Impregnat hydrofobizujący rozpuszczalnikowy HR Pobierz
Impregnat hydrofobizujący wodny HW Pobierz

Hydroizolacje

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Płynna folia izolacyjna do wnętrz IC Pobierz Pobierz
Zaprawa hydroizolacyjna dwukomponentowa, standard I2S Pobierz
Zaprawa hydroizolacyjna dwukomponentowa, wysokociśnieniowa I2W Pobierz

Kleje do płytek

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Klej do płytek ceramicznych elastyczny niskopylący P40LD Typ C2TE P40LD Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i gresowych P30LD Typ C2TE P30LD Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i kamienia P70LD Typ C2TE P70LD Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i kamienia P80LD Typ C2TE S1 P80LD Pobierz
Klej do płytek ceramicznych i kamienia, rozlewny, wysokoelastyczny, biały, niskopylący Typ C2E S1 P90LD Pobierz
Klej do płytek ceramicznych wysokoelastyczny niskopylący P60LD Typ C2TES1 P60LD Pobierz
Klej do płytek ceramicznych wzmocniony P20 Typ C1T P20 Pobierz

Zaprawy tynkarskie gipsowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Tynk gipsowy maszynowy TMG Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk.
Tynk gipsowy ręczny TRG Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk.

Zaprawy murarskie

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Klej do bloczków z betonu komórkowego Klasa M10 (> 10,0 MPa) KBS Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk.
Klej do bloczków z betonu komórkowego Klasa M10 (> 5,0 MPa) KBB
Zaprawa do klinkieru Klasa M10 (> 10,0 MPa) ZK
Zaprawa murarska Klasa M5 (> 5,0 MPa) ZM Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk.

Zaprawy tynkarskie tradycyjne

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Zaprawa tynkarska maszynowa ZTM Pobierz Deklaracja wł. użytk. Pobierz Deklaracja wł. użytk.
Zaprawa tynkarska podkładowa ZTP

Zaprawy tynkarskie drobnoziarniste

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Cementowa zaprawa szpachlowa ZS Pobierz Pobierz Atest higieniczny

Jastrychy cementowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Jastrych cementowy samopoziomujący, cienkowarstwowy Typ CT-C30-F7 JC
Jastrych podkładowy Typ CT-C20-F4 JP
Jastrych wyrównujący szybkowiążący Typ CT-C20-F5-B0,5 JWF Pobierz Deklaracja wł. użytk.

Izolacje bitumiczne

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Bitumiczna masa izolacyjna, wodorozcieńczalna IBD
Bitumiczna masa izolacyjno-klejowa, rozpuszczalnikowa IBR
Bitumiczna masa izolacyjno-klejowa, wodorozcieńczalna IBS
Bitumiczny preparat gruntujący IBG

Wyroby do wnętrz

Kleje gipsowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Klej gipsowy KGT Pobierz

Gładzie gipsowe i szpachle

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Gładź gipsowa Typ 2B GG Pobierz
Szpachla gipsowa Typ B2/20/2 SGS Pobierz
Szpachla gipsowa Typ B2/20/2 SGT Pobierz

Masy szpachlowe

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Masa szpachlowa SW Pobierz
Masa szpachlowa akrylowa SA Pobierz Pobierz

Farby wewnętrzne

Nazwa produktu Symbol Karta techniczna Karta charakterystyki Deklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. użytk. Atest higieniczny Świadectwo radiacyjne Aprobaty techniczne Certyfikaty
Farba akrylowa wewnętrzna-matowa FWM Pobierz
Farba lateksowa wewnętrzna - matowa FWL
Farba wewnętrzna - kolekcja Klasycznie i Elegancko FWK Pobierz
Wróć na starą stronę