Greinplast
[m2]
[cm]
[zł]
[zł]
  Zużycie [m2] Cena 1m2
netto [zł]
Cena 1m2
brutto [zł]
Cena ogól.
netto [zł]
Cena ogól.
brutto [zł]
Klej do styropianu kg 0.86 0.00 0.00 0.00
Grunt do podłoży krytycznych i betonu kg 5.50 0.00 0.00 0.00
Klej do styropianu i siatki kg 1.50 0.00 0.00 0.00
Cena na indywidualne zamówienie
Cena: [zł]    
kolor: 
kg 0.00 0.00 0.00 0.00

Granulacja:
Kolor: GRE 100
Kolor na indywidualne zamówienie. Podaj cenę:
Cena [zł/kg]:
kg 0.00 0.00 0.00 0.00

Kolor: GRE 100
Wycena indywidualna. Podaj cenę:
Cena [zł/kg]:
kg 7.00 0.00 0.00 0.00
           
CENA OGÓLNA SYSTEMU DOCIEPLENIA
NETTO [zł]
CENA OGÓLNA SYSTEMU DOCIEPLENIA
BRUTTO [zł]
DRUKUJ WYCENĘ