SZUKAJ  
wybierz dział  
Zaprawy tynkarskie tradycyjne

Zaprawy tynkarskie tradycyjne

  • Zaprawa tynkarska lekka GREINPLAST ZTL

GREINPLAST ZTL

Zaprawa tynkarska lekka

Służy do maszynowego (z wykorzystaniem agregatów tynkarskich) wykonywania tynków cementowo-wapiennych w kategoriach powierzchni od I do III, wewnątrz budynków. Wyrób klasyfikowany jako zaprawa tynkarska lekka (typ LW), o wytrzymałości na ściskanie kategorii CS II (1,5-5,0 N/mm2) i kategorii absorpcji wody W0. Może być stosowany po wcześniejszym wykonaniu warstwy podkładowej (tzw. obrzutki) z zaprawy GREINPLAST ZTP.

Konfekcjonowana w opakowania 30 kg.

Wykonanie

Zaprawę narzucać dostępnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedynczą komorą mieszania. Poziom wody w rotametrze dobrać tak aby odpowiadał on ilości ok. 8,5 l na 30 kg mieszanki. Należy uważać aby nie przedozować wody, gdyż może to w znaczącym stopniu pogorszyć parametry wytrzymałościowe tynku. Zaprawę narzucać poziomymi pasami, rozpoczynając od góry ścian do dołu. Nałożoną zaprawę wyrównać prostopadle do kierunku narzutu za pomocą łaty „H”. Po wstępnym związaniu zaprawy powierzchnię skropić wodą, następnie zatrzeć używając do tego, w zależności od żądanej faktury powierzchni, pac styropianowych, filcowych lub gąbkowych.

rozwiń więcej

Właściwości

Bardzo wysoka wydajność
Wewnątrz budynków
Wysoka odporność biologiczna
Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
Zaprawa tynkarska lekka typ LW
Wytrzymałość na ściskanie CSII
Absorbcja wody WO
Grubość warstwy 5-20 mm

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i w czasie wysychania zaprawy powinna wynosić od +5°C do +30°C. Otynkowane powierzchnie chronić przed zbyt szybkim wysychaniem lub zawilgoceniem. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po ukończeniu prac.
Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość.

Projekty unijne