SZUKAJ  
wybierz dział  
Zaprawy tynkarskie gipsowe

Zaprawy tynkarskie gipsowe

  • Tynk gipsowy ręczny GREINPLAST TRG

GREINPLAST TRG

Tynk gipsowy ręczny

Służy do ręcznego wykonywania wysokiej jakości jednowarstwowych tynków wewnątrz budynków. Tynk można stosować do pokrywania ścian oraz sufitów w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach mieszkalnych oraz dobrze wentylowanych nie narażonych na stałe zawilgocenie oraz kondensację pary wodnej (wilgotność względna poniżej 60 %), kuchniach i łazienkach. Wyrób klasyfikowany jako tynk gipsowy ręczny , typ B1/20/2, o wytrzymałości na ściskanie kategorii ≥ 2,0 N/mm2. Może być stosowany na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, mury z betonu komórkowego, powierzchnie betonowe, itp.

Wykonanie

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej: Zawartość opakowania wsypać do ok. 16-17 l czystej wody
i mieszać przy pomocy mieszarki mechanicznej do uzyskania jednorodnej masy bez jakichkolwiek zbryleń. Źle zamieszana zaprawa z wodą jak i zanieczyszczenie pojemnika i narzędzi może znacznie skrócić czas wiązania zaprawy i pogorszyć obróbkę końcową. Zaprawę po zamieszaniu z wodą zużyć w czasie nie dłuższym niż 20 min.

Wykonanie: Zaprawę nakładać jednowarstwowo. Po nałożeniu tynku powierzchnię wyrównać, a po wstępnym stwardnieniu należy ją zwilżyć wodą i zatrzeć pacą gąbkową w celu wyciągnięcia rzadkiego tynku - mleczka. W trakcie prac nie należy dopuszczać do miejscowego przesuszenia tynku w wyniku np. przeciągów, ogrzewania itp. Przerwy w nakładaniu tynku nie powinny być dłuższe niż 15 min. Czas obrabiania nałożonej masy wynosi ok. 120 minut, w zależności od warunków otoczenia i podłoża. Niewykorzystany materiał nie mieszać z nowo przygotowywanym. Średnie zużycie tynku wynosi 9 kg/m2 przy grubości warstwy 10 mm.

 

rozwiń więcej

Właściwości

Łatwość pracy, dobre parametry robocze
Początek wiązania powyżej 20 min.
Wytrzymałość na ściskanie >2 N/mm<sup>2</sup>
Aplikacja ręczna
Bardzo wysoka wydajność
Do pomieszczeń suchych
Produkt jednowarstwowy
Produkt gipsowy B1

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża otoczenia wysychania i w trakcie wykonywania prac nie powinna być niższa od +5°C i wyższa od +25°C. Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po użyciu. Minimalna grubość warstwy tynku 8 mm. Tynk ma charakter tynku jednowarstwowego. Należy unikać tynkowania dwuwarstwowego. Jeżeli zajdzie taka konieczność należy pierwszą nie związaną jeszcze warstwę tynku zarysować w “jodełkę” i po jej stwardnieniu zagruntować gruntem GREINPLAST FG i odczekać do jego wyschnięcia. Na tak przygotowanym podłożu można wykonać kolejną warstwę zaprawy.

Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Szczegółowe informacje dotyczące zaprawy dostępne są w jej karcie technicznej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. 

Pozostałe produkty w kategorii Zaprawy tynkarskie gipsowe

Projekty unijne