SZUKAJ  
wybierz dział  
Zaprawy tynkarskie gipsowe

Zaprawy tynkarskie gipsowe

  • Tynk gipsowy maszynowy GREINPLAST TMG

GREINPLAST TMG

Tynk gipsowy maszynowy

Służy do wykonywania wysokiej jakości jednowarstwowych tynków wewnątrz budynków z użyciem agregatów tynkarskich. Tynk można stosować do pokrywania ścian oraz sufitów w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach mieszkalnych oraz dobrze wentylowanych nie narażonych na stałe zawilgocenie oraz kondensację pary wodnej (wilgotność względna poniżej 65 %), kuchniach i łazienkach. Wyrób klasyfikowany jako Tynk lekki gipsowy nakładany mechanicznie, do stosowania wewnątrz budynków typ: B4/50/2, o wytrzymałości na ściskanie kategorii ≥ 2,0 N/mm2. Może być stosowany na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, mury z betonu komórkowego, powierzchnie betonowe, itp.

Wykonanie

Tynk wsypać do agregatu tynkarskiego przystosowanego do ciągłego dozowania zapraw. Dozowanie wody należy tak ustawić, aby przy maksymalnym jej nastawie na rotametrze masa nie spływała z podłoża (około 0,50 L na 1 kg tynku). Średnie zużycie tynku wynosi 8 kg/m2 przy 10 mm grubości. Zaprawę nakładać poziomymi pasami rozpoczynając od góry ścian do dołu. Nałożoną zaprawę wyrównać łatą ''H'' prostopadle do kierunku narzutu. Po wstępnym wiązaniu tynku należy go wyrównać łatą trapezową. Przed końcem wiązania tynku należy go skropić wodą i zatrzeć pacą gąbkową (tzw. filcowanie) w celu wyciągnięcia na jego powierzchnię rzadkiego tynku - mleczka. Następnie należy wygładzić powierzchnię tynku przy pomocy pacy metalowej(tzw. kosa). W trakcie prac nie należy dopuszczać do miejscowego przesuszenia tynku w wyniku np. przeciągów, ogrzewania itp. Przerwy w nakładaniu tynku nie powinny być dłuższe niż 15 min. Resztki związanego gipsu skracają czas wiązania tynku. Niewykorzystane resztki materiału nie mieszać z nowo przygotowywanym. Zaprawę zużyć w stanie plastycznym, w czasie nie dłuższym niż 150 min.

 

rozwiń więcej

Właściwości

Wytrzymałość na ściskanie >2 N/mm<sup>2</sup>
Aplikacja agregatem
Wewnątrz budynków
Bardzo wysoka wydajność
Do pomieszczeń suchych
Produkt jednowarstwowy
Produk lekki gipsowy
Początek wiązania poywyżej 50mh

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża otoczenia wysychania i w trakcie wykonywania prac nie powinna być niższa od +5°C i wyższa od +25°C. Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po użyciu. Minimalna grubość warstwy tynku 8 mm. Tynk ma charakter tynku jednowarstwowego. Należy unikać tynkowania dwuwarstwowego. Jeżeli zajdzie taka konieczność należy pierwszą nie związaną jeszcze warstwę tynku zarysować w “jodełkę” i po jej stwardnieniu zagruntować gruntem GREINPLAST FG i odczekać do jego wyschnięcia. Na tak przygotowanym podłożu można wykonać kolejną warstwę zaprawy.

Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Szczegółowe informacje dotyczące zaprawy dostępne są w jej karcie technicznej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. 

Pozostałe produkty w kategorii Zaprawy tynkarskie gipsowe

Projekty unijne