SZUKAJ  
wybierz dział  
Zaprawy tynkarskie drobnoziarniste

Zaprawy tynkarskie drobnoziarniste

  • Zaprawa tynkarska drobnoziarnista GREINPLAST ZTD

GREINPLAST ZTD

Zaprawa tynkarska drobnoziarnista

Służy do wygładzania podłoży i tynków mineralnych w kategoriach powierzchni od I do III, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa może być także wykorzystana jako mineralny tynk filcowany lub szpachlówka powierzchniowa do naprawy i renowacji elewacji, cokołów, wnętrz budynków (nowych i starych - także zabytkowych) oraz do wykonywania powierzchni dekoracyjnych o charakterze piaskowca . Po wyschnięciu zaprawy powstała powierzchnia wykazuje odporność na czynniki atmosferyczne, jest hydrofobowa i mrozoodporna. Wyrób klasyfikowany jako jednowarstwowa zaprawa tynkarska (typ OC), o wytrzymałości na ściskanie kategorii CS II (1,5-5,0 N/mm2) i kategorii absorpcji wody W2.

Konfekcjonowany w opakowania 25 kg.

Wykonanie

Przygotowanie zaprawy: Zawartość opakowania (25 kg) wsypać do ok. 6,5 - 7,0 l czystej, chłodnej wody i wymieszać aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Masę zostawić na około 5 min., po czym ponownie przemieszać. Do przygotowania zaprawy używać czystych pojemników i narzędzi. Konsystencję zaprawy należy dobrać odpowiednio do rodzaju zamierzonych prac, stanu podłoża oraz warunków atmosferycznych. Należy uważać aby nie przedozować wody, gdyż może to pogorszyć parametry wytrzymałościowe tynku. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie przemieszać bez dodawania wody.
Wykonanie: Zaprawę nakładać pacą stalową na grubość 2 - 5 mm. Po 30 - 60 minutach można przystąpić do zacierania, tzw. „filcowania”. Jeżeli zaistnieje taka konieczność w zaprawę można wtopić siatkę zbrojącą. W takim przypadku zaprawę nakładać pacą ząbkową 6/8, następnie wtopić w nią siatkę zbrojąca i cała powierzchnię wygładzić pacą gładką. Należy pamiętać o zachowaniu 10 cm zakładów z siatki w miejscach jej łączenia. Całkowita grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 2,5 do 5 mm. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw. Do kolejnych prac można przystąpić po całkowitym wyschnięciu zaprawy 1 dzień/mm grubości.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Wykonywana powierzchnię należy osłonić przed deszczem, wiatrem, zbytnim nasłonecznieniem aż do momentu całkowitego wyschnięcia. Nie wykonywać żadnych prac przy temperaturze otoczenia i podłoża poniżej +5°C. Spadek temperatury poniżej +5°C w okresie wysychania tynku (min 24 h od zakończenia prac) może znacznie pogorszyć jego parametry wytrzymałościowe. Chronić tynk przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez skrapianie go wodą. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć a zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.
Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość.

Pozostałe produkty w kategorii Zaprawy tynkarskie drobnoziarniste

Projekty unijne