SZUKAJ  
wybierz dział  
Zaprawy tynkarskie drobnoziarniste

Zaprawy tynkarskie drobnoziarniste

  • Zaprawa szpachlowa wapienna GREINPLAST ZSW

GREINPLAST ZSW

Zaprawa szpachlowa wapienna

Służy do ręcznego lub maszynowego wykonywania cienkowarstwowych gładzi wapiennych wewnątrz budynków. Wyrób klasyfikowany jako zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP), o wytrzymałości na ściskanie kategorii CS I (0,4 - 2,5 N/mm2) i kategorii absorpcji wody W0. Może być stosowany na wszelkich bezgipsowych podłożach mineralnych typu: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, itp.

Konfekcjonowany w opakowania 25 kg.

Wykonanie

Przygotowanie zaprawy: Zawartość opakowania (25 kg) wsypać do ok. 8,0-9,0 l czystej, chłodnej wody i intensywnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Konsystencję roboczą należy dostosować do warunków atmosferycznych i chłonności podłoża. Zaprawa uzyskuje pełne właściwości robocze po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu. Jednakową konsystencję utrzymuje się przez ponowne wymieszanie zaprawy, a nie dodawanie wody. Czas przydatności rozrobionej z wodą zaprawy uzależniony jest od warunków otoczenia, nie przekracza jednak 2 godzin.
Wykonanie: Zaprawę nakładać na powierzchnię równomiernie i wyrównywać przy pomocy pacy metalowej. Wygładzanie powierzchni wykonać przed rozpoczęciem wiązania zaprawy przy użyciu pacy gąbkowej. Czas wiązania uzależniony jest od chłonności podłoża, temperatury i wilgotności powietrza. W przypadku dużych nierówności powierzchni dopuszcza się nałożenie zaprawy szpachlowej w dwóch warstwach nie przekraczających łącznie 3 mm.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i w czasie wysychania zaprawy powinna wynosić od +5°C do +30°C. Otynkowane powierzchnie chronić przed przemrożeniem lub zbyt szybkim wysychaniem poprzez osłanianie ich siatkami, foliami, itp. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po ukończeniu prac.
Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość.

Pozostałe produkty w kategorii Zaprawy tynkarskie drobnoziarniste

Projekty unijne