SZUKAJ  
wybierz dział  
Zaprawy tynkarskie drobnoziarniste

Zaprawy tynkarskie drobnoziarniste

  • Cementowa zaprawa szpachlowa GREINPLAST ZS

GREINPLAST ZS

Cementowa zaprawa szpachlowa

Służy do wykonywania cienkowarstwowych gładzi cementowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wyrób klasyfikowany jako jednowarstwowa zaprawa tynkarska (typ OC), o wytrzymałości na ściskanie kategorii CS IV (> 6,0 N/mm2) i kategorii absorpcji wody W1. Może być stosowany na podłożach mineralnych typu: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gładkie i równe powierzchnie betonowe, płyty gipsowo-kartonowe, itp.

Konfekcjonowany w opakowania 20 kg.

Wykonanie

Przygotowanie zaprawy: Zawartość opakowania (20 kg) wsypać do ok. 6,5-7,0 l czystej, chłodnej wody i intensywnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Ilość wody powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Konsystencję roboczą należy dostosować do warunków atmosferycznych i chłonności podłoża. Zaprawa uzyskuje pełne właściwości robocze po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu. Jednakową konsystencję utrzymuje się przez ponowne wymieszanie zaprawy, a nie dodawanie wody. Czas przydatności rozrobionej z wodą zaprawy uzależniony jest od warunków otoczenia, nie przekracza jednak 2 godzin.
Wykonanie: Zaprawę nakładać ręcznie lub z wykorzystaniem agregatów tynkarskich. Do nakładania zaprawy używać narzędzi nierdzewnych. Masę rozprowadzać równomiernie na podłoże. Zalecana grubość warstwy 1 mm, miejscowo do 3 mm. Następną warstwę można nakładać po wyschnięciu wcześniejszej. Ewentualne nierówności przetrzeć papierem ściernym.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i w czasie wysychania zaprawy powinna wynosić od +5°C do +30°C. Otynkowane powierzchnie chronić przed przemrożeniem lub zbyt szybkim wysychaniem poprzez osłanianie ich siatkami, foliami, itp. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po ukończeniu prac.
Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość.

Pozostałe produkty w kategorii Zaprawy tynkarskie drobnoziarniste

Projekty unijne