SZUKAJ  
wybierz dział  
Zaprawy murarskie

Zaprawy murarskie

  • Zaprawa montażowa szybkowiążąca GREINPLAST ZF

GREINPLAST ZF

Zaprawa montażowa szybkowiążąca

Służy do osadzania i mocowania elementów stalowych i z tworzyw sztucznych w podłożach z betonu, zapraw cementowych lub konstrukcjach murowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa może być także stosowana do wypełniania złączy, ubytków i szczelin w tych podłożach. Wyrób klasyfikowany jako zaprawa szybkowiążąca, o wytrzymałości na ściskanie > 15,0 MPa po 6 godz. i > 40,0 MPa po 28 dniach.

Konfekcjonowana w opakowania 2 kg, 5 kg.

Wykonanie

Przygotowanie zaprawy: Zawartość opakowania (5 kg) zaprawy wsypać do 1,1-1,3 l czystej wody i wymieszać aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Materiał wsypywać do odmierzonej ilości wody i wymieszać aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Konsystencję zaprawy należy dobrać odpowiednio do rodzaju zamierzonych prac, stanu podłoża oraz warunków atmosferycznych. Prześwit między elementem kotwionym a powierzchnią otworu montażowego nie powinien być większy niż 30 mm. Należy uważać aby nie przedozować wody, gdyż może to pogorszyć parametry wytrzymałościowe zaprawy. Zaprawa utrzymuje swoje właściwości robocze około 5 minut. Rozrobić taką ilość zaprawy, która zapewni jej wykorzystanie w tym czasie. UWAGA: W trakcie wiązania zaprawa wydziela ciepło – zachowaj ostrożność przy stosowaniu.
Kotwienie: W podłożu należy wykuć lub wywiercić otwór montażowy o odpowiedniej średnicy. Osadzany element należy umieścić w przygotowanym otworzei ustabilizować tak, aby nie uległ przemieszczeniu podczas uzupełniania zaprawą. Uważać aby podczas wiązania element nie uległ przemieszczeniu.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i w. czasie wysychania powinna wynosić od +5 do + 25°C. Optymalna temperatura podczas pracy z zaprawą powinna wynosić +20°C. Zaprawę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (silne nasłonecznienie, przeciągi). Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne