SZUKAJ  
wybierz dział  
Tynki mozaikowe

Tynki mozaikowe

  • Tynk mozaikowy GREINPLAST G/KGP

GREINPLAST G/KGP

Tynk mozaikowy

Służy do ręcznego wykonywania fragmentów elewacji zewnętrznych jak również do pokrywania części ścian wewnętrznych szczególnie obciążonych użytkowo np. korytarze klatki schodowe, itp. (tynk o granulacji ziarna 0,5-1,2 mm nadaje się do stosowania tylko wewnątrz budynków). Wyrób może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo- wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, gipsowe itp. – po min. 28 dniach od ich wykonania, oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń GREINPLAST – po min. 3 dniach od ich wykonania. Jest integralnym elementem zestawu wyrobów w systemach ociepleń GREINPLAST G (zgodnie z AT) i GREINPLAST EPS (zgodnie z ETA). Wyrób dostępny w kolorach wg palety barw Producenta. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka.

Konfekcjonowany w opakowania 25 kg, 15 kg, 5 kg.

Wykonanie

Do właściwych prac tynkarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza się możliwość dodania niewielkiej ilości wody max 1 % na opakowanie. Przed rozpoczęciem nakładania masę należy dokładnie wymieszać. Do nanoszenia oraz wygładzania tynku stosować pacę ze stali nierdzewnej. W celu uzyskania jednolitej struktury tynku, masę należy nakładać na grubość ziarna na całą wykonywaną powierzchnię stosując materiał z jednej partii produkcyjnej. Zbyt mocne wygładzanie masy może doprowadzić do powstania przetarć.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. W trakcie nakładania tynku, aż do momentu jego całkowitego wyschnięcia (min. 3 dni od zakończenia prac) należy bezwzględnie zadbać o zabezpieczenie tynku przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej +5°C. Niedostosowanie się do w/w zaleceń, złe przygotowanie podłoża lub błędna aplikacja tynku może prowadzić do powstania trwałych przebarwień na powierzchniach wyprawy a w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości łącznie z odspojeniem. Bezpośrednio po nałożeniu tynk ma barwę mleczno-białą, która w miarę procesu utwardzania powłoki ustępuje. Wysoka wilgotność powietrza znacznie wydłuża czas schnięcia tynku i może prowadzić do występowania jaśniejszego ustępującego nalotu. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych wietrzyć je do zaniku charakterystycznego zapachu. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie tynkiem zabezpieczyć a w przypadku zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.
Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia (AT i ETA) nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne