SZUKAJ  
wybierz dział  
Tynki cienkowarstwowe

Tynki cienkowarstwowe

  • Tynk mineralny  GREINPLAST TK

GREINPLAST TK

Tynk mineralny

Służy do ręcznego wykonywania elewacji zewnętrznych. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo- wapienne, wapienno cementowe, wapienne, gipsowe itp. - po min. 28 dniach od ich wykonania, oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń lub systemie garażowy GREINPLAST– po min. 3 dniach od ich wykonania. Jest integralnym elementem zestawu wyrobów w systemach ociepleń GREINPLAST T, W, systemie garażowym GREINPLAST WGF (zgodnie z odpowiednią AT) i GREINPLAST EPS, MW (zgodnie z odpowiednią ETA). Wyrób dostępny w wersji tynku transparentnego (do malowania) oraz kolorach wg palety barw Producenta.

Konfekcjonowany w opakowania 25 kg.

Wykonanie

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej: Zawartość opakowania (25 kg) wsypać do ok. 5,2-5,75 l czystej, chłodnej wody i intensywnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Ilość wody powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Konsystencję roboczą należy dostosować do warunków atmosferycznych i chłonności podłoża. Zaprawa uzyskuje pełne właściwości robocze po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu. Jednakową konsystencję utrzymuje się przez ponowne wymieszanie zaprawy, a nie dodawanie wody. Czas przydatności rozrobionej z wodą zaprawy nie przekracza 60 minut.
Nakładanie tynku: Przed rozpoczęciem nakładania masę należy dokładnie wymieszać. Tynk nanosi się na grubość ziarna trzymaną pod kątem pacą ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie, kiedy masa nie klei się do narzędzi, powstałej powierzchni nadaje się odpowiednią fakturę za pomocą płasko trzymanej pacy z tworzywa sztucznego. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw stosując materiał z jednej partii produkcyjnej, której numer podany jest na opakowaniu.
Malowanie:Tynki mineralne należy obowiązkowo zabezpieczyć farbami fasadowymi GREINPLAST. Szczegółowe informacje odnośnie malowania dostępne są na kartach technicznych poszczególnych farb.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. W trakcie nakładania tynku aż do momentu jego całkowitego wyschnięcia (min. 2 dni od zakończenia prac) należy bezwzględnie zadbać o zabezpieczenie tynku przed wpływam niekorzystnych warunków atmosferycznych.W okresie tym niedopuszczalny jest  spadek temperatury poniżej 5°C. Czas wysychania tynku może ulec znacznym zmianom w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niedostosowanie się do  w/w zaleceń, złe przygotowanie podłoża lub błędna aplikacja tynku może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach wyprawy (wykwity, przebarwienia) a w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości łącznie z odspojeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za przebarwienia powstałe na tynkach niezabezpieczonych farbami fasadowymi. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie tynkiem zabezpieczyć a w przypadku zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. 
Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów  nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne