SZUKAJ  
wybierz dział  
Tynki cienkowarstwowe

Tynki cienkowarstwowe

  • Tynk akrylowy - natryskowy GREINPLAST TAN

GREINPLAST TAN

Tynk akrylowy - natryskowy

Służy do natryskowego wykonywania elewacji zewnętrznych. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo- wapienne, wapienno cementowe, wapienne, itp. – po min. 28 dniach od ich wykonania, oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń GREINPLAST – po min. 3 dniach od ich wykonania. Jest integralnym elementem zestawu wyrobów w systemach ociepleń GREINPLAST A (zgodnie z AT) i GREINPLAST EPS (zgodnie z ETA). Wyrób dostępny w kolorach wg palety barw Producenta. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG).

Konfekcjonowany w opakowania 25 kg.

Wykonanie

Przed rozpoczęciem nakładania masę należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza się możliwość dodania niewielkiej ilości wody (nie więcej niż 0,2 l na każde opakowanie). Ilość dodawanej wody powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Tynk nanosić z pomocą agregatu do natrysku z pistoletem wyposażonym w wymienne dysze. Ciśnienie natrysku oraz wielkość dyszy należy dostosować do uziarnienia tynku. Masę nanosić równomiernie na całej powierzchni poziomymi pasami rozpoczynając od jej górnej krawędzi. Należy zwrócić uwagę na to, aby natryskiwana masa dokładnie pokrywała całą powierzchnię, tak by ograniczyć konieczność ponownego natryskiwania. W innym przypadku, po wyschnięciu tynku mogą być widoczne różnice kolorystyczne wynikające z przebijania podłoża lub różnic w fakturze. Jeżeli jest to konieczne dokładać tynk metodą „mokre na mokre”. Tynk zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych do całkowitego wyschnięcia. W przypadku wykorzystywania szablonów przed  rozpoczęciem nakładania tynkowane powierzchnie okleić szablonami imitującymi cegłę bądź kamień naturalny. Szablony docisnąć do podłoża wałkiem gumowym, tak by natryskiwany materiał nie powodował ich odklejania. Tynk natryskiwać jak wyżej, szablony zdejmować po 10-15 minutach od nałożenia tynku.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej +5°C. W trakcie nakładania i wysychania tynku powierzchnię należy osłaniać przed zbytnim nasłonecznieniem, deszczem, wiatrem aż do momentu całkowitego wyschnięcia. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć je do zaniku charakterystycznego zapachu. Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Wyrób zawiera wypełniacze mineralne, co może spowodować różnice w odcieniach tynku pochodzącego z różnych partii produkcyjnych. Z tego powodu zaleca się stosowanie na danej płaszczyźnie materiału z tej samej partii produkcyjnej. Dodatek wody może spowodować zmianę właściwości roboczych tynku oraz jego koloru. Niesprzyjające warunki atmosferyczne (wysoka wilgotność powietrza, niskie temperatury) znacznie wydłużają czas schnięcia tynku. Zużycie tynku jest uzależnione od parametrów przyjętych przy natrysku i żądanej faktury. W przypadku podciągania kapilarnego należy zadbać o izolację przeciwwilgociową np. z użyciem styropianu. Nałożenie tynku na podłoże wilgotne lub z wykwitem solnym może doprowadzić do późniejszego jego odspojenia.
Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrola. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
 

Projekty unijne