SZUKAJ  
wybierz dział  
Masy szpachlowe

Masy szpachlowe

  • Masa szpachlowa polimerowa GREINPLAST SAS

GREINPLAST SAS

Masa szpachlowa polimerowa

Służy do wstępnego i finiszowego szpachlowania połączeń płyt G-K z wykorzystaniem taśmy zbrojącej. Dodatek włókien zbrojących zwiększa wytrzymałość mechaniczną i wydłuża czas obróbki szpachli. Wyrób może być stosowany do szpachlowania powierzchni cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt G-K. Masa pozwala na budowanie grubszych warstw w jednym etapie nakładania (do ok. 1,5-2 mm na mokro) bez obawy o spływ, skurcz i spękania uzyskanej wyprawy.

Konfekcjonowany w opakowania 25 kg; 17 kg; 8 kg; 2 kg

Wykonanie

Bezpośrednio przed nakładaniem masę wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła. Masę nakładać równomiernie dociskając do podłoża na grubość do około 1 mm. W przypadku spoinowania połączeń płyt G-K należy obficie wcisnąć masę w połączenie i rozprowadzić na szerokość ok. 10-15 cm wzdłuż całej wykonywanej spoiny. W rozprowadzoną masę należy wtopić taśmę zbrojącą poprzez dociśnięcie za pomocą pacy metalowej tak, aby idealnie przylegała. Powierzchnię wyrównać rozprowadzając równomiernie masę i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku stosowania natrysku hydrodynamicznego w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej, dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości wody max 0,5 l na opakowanie 25 kg. Masę nanosić z pomocą agregatu do natrysku z pistoletem wyposażonym w wymienne dysze. Stosowane ciśnienie robocze około 230 bar przy dyszach 0,027-0,031 cala (testowano agregatem Speeflo PowrTwin 6900GH XLT firmy Wagner®). Bezpośrednio po natryśnięciu powierzchnię należy wyrównać i pozostawić do wyschnięcia. Po całkowitym wyschnięciu możliwe jest ponowne nałożenie kolejnych warstw, aż do uzyskania zamierzonego efektu. PRZECHOWYWANIE: Okres przechowywania w pojemniku oryginalnie zamkniętym: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +30°C. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura  otoczenia podczas stosowania i wysychania szpachli powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Bezpośrednio przed nakładaniem masę wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne