SZUKAJ  
wybierz dział  
Gładzie gipsowe i szpachle

Gładzie gipsowe i szpachle

  • Szpachla gipsowa Typ B2/20/2  GREINPLAST SGS

GREINPLAST SGS

Szpachla gipsowa Typ B2/20/2

Służy do wyrównywania oraz uzupełniania większych ubytków w podłożach mineralnych przed zastosowaniem gładzi gipsowych lub szpachli akrylowych, wewnątrz budynków w pomieszczeniach nie narażonych na trwałe zawilgocenie. Wyrób klasyfikowany jako tynk gipsowy cienkowarstwowy, typ B2/20/2. Może być stosowany na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, beton, beton komórkowy, itp.

Konfekcjonowany w opakowania 20 kg.

Wykonanie

Przygotowanie masy: Odpowiednią ilość gipsu wsypać do czystej wody i mieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy bez jakichkolwiek zbryleń. Na 1 kg suchej mieszanki należy dodać około 0,55 l wody. Masę odstawić na ok. 5 min., po czym ponownie wymieszać. Do przygotowania szpachli używać czystych pojemników i narzędzi. Jednorazowo rozrobić taką ilość materiału, którą może zostać wykorzystana w ciągu 60 min. Resztki związanego gipsu znacznie skracają czas wiązania Nie zużyty twardniejący materiał nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą.
Szpachlowanie: Masę rozprowadzać równomiernie, dociskając ją silnie do podłoża. Dopuszczalna miejscowo grubość warstwy 3 cm. Grubość warstwy ma istotny wpływ na czas wysychania szpachli. Po całkowitym wyschnięciu warstwy można nakładać kolejne aż do uzyskania pożądanego efektu. Szpachla nadaje się do wygładzania bezpyłowego. W tym celu, przed stwardnieniem powierzchnię szpachli należy zwilżyć przecierając pacą filcową lub gąbkową. Tak przygotowaną powierzchnię można wykończyć gładzią gipsową GREINPLAST GG lub gotową szpachlą wewnętrzną GREINPLAST SA.

rozwiń więcej

Właściwości

Wewnątrz budynków
Łatwość pracy, dobre parametry robocze
Chronić opakowanie przed wilgocią
Produkt na bazie gipsu
Początek wiązania powyżej 20 min.
Wytrzymałość na ściskanie >2 N/mm<sup>2</sup>
Aplikacja ręczna
Możliwość obróbki na mokro

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie nakładania i wysychania nie powinna być niższa od +5°C i wyższa od +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć a zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Pod wpływem niekorzystnych warunków cieplno - wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału.
Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zużycie szpachli jest uzależnione od stopnia równości podłoża

Projekty unijne