SZUKAJ  
wybierz dział  
Gładzie gipsowe i szpachle

Gładzie gipsowe i szpachle

  • Gładź gipsowa Typ 2B  GREINPLAST GG

GREINPLAST GG

Gładź gipsowa Typ 2B

Służy do wykonywania gładzi gipsowych, wewnątrz budynków w pomieszczeniach nie narażonych na trwałe zawilgocenie. Gładzi nie należy stosować do łaczenia płyt G-K. Wyrób klasyfikowany jako tynk gipsowy cienkowarstwowy typ B2/20/2, spełnia także wymagania dla mas szpachlowych typ 2B. Może być stosowany na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty G-K i Pro-Monta, beton, beton komórkowy, itp.

Konfekcjonowany w opakowania 20 kg; 5 kg

Wykonanie

Przygotowanie masy: Odpowiednią ilość gipsu wsypać do czystej wody i mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy bez jakichkolwiek zbryleń. Na 1 kg suchej mieszanki należy dodać około 0,45 l wody. Masę odstawić na ok. 5 min., po czym ponownie wymieszać. Do przygotowania gładzi używać czystych pojemników i narzędzi. Jednorazowo rozrobić taką ilość materiału, którą może zostać wykorzystana w ciągu 60 min. Resztki związanego gipsu znacznie skracają czas wiązania. Nie zużyty twardniejący materiał nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą.
Szpachlowanie: Masę rozprowadzać równomiernie, dociskając ją silnie do podłoża. Maksymalna grubość warstwy 1 mm. Po całkowitym wyschnięciu warstwy można nakładać kolejne aż do uzyskania pożądanego efektu.

rozwiń więcej

Właściwości

Wewnątrz budynków
Łatwość pracy, dobre parametry robocze
Chronić opakowanie przed wilgocią
Produkt na bazie gipsu
Początek wiązania powyżej 20 min.
Wytrzymałość na ściskanie >2 N/mm<sup>2</sup>
Aplikacja ręczna
Łatwa obróbka, szlifowanie

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie nakładania i wysychania nie powinna być niższa od +5°C i wyższa od +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć a zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Pod wpływem niekorzystnych warunków temperaturowo- wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom.
 Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Zużycie gładzi jest uzależnione od stopnia równości podłoża.

Projekty unijne