SZUKAJ  
wybierz dział  
Farby wewnętrzne

Farby wewnętrzne

  • Antyrefleksyjna

GREINPLAST

Farba Premium Antyrefleksyjna

Farba lateksowa do zastosowań wewnętrznych o bardzo niskim kącie odbicia światła, wysokim stopniu krycia* i doskonałej wydajności **.
Ze względu na głęboko matowy charakter powłoki i jej antyrefleksyjne właściwości jest w szczególności zalecana do wymalowań intensywnie doświetlonych powierzchni gdzie minimalizuje ryzyko powstawania widocznych smug i nadaje powierzchniom szlachetny, matowy charakter.
Wyrób może być wykorzystywany do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych, na podłożach betonowych, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych,tynkach gipsowych, płytach G-K.
Wyrób dostępny w kolorze białym, czarnym oraz wg palety barw Greinplast (1320 kolorów) . Ze względu na głęboko matowy charakter powłoki produkt nie jest dostępny w intensywnych kolorach.

*Zależy od podłoża i intensywności koloru.
**Zależy od chłonności podłoża.


Konfekcjonowana w opakowania: 10l, 9l, 5l, 4,5l,  3l, 1l.

Wykonanie

Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża orazcałkowitym jego wyschnięciu. Malowane podłoże powinno być nośne, stabilne suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność.
Producent zaleca zagruntowanie podłoża farbą Greinplast PremiumGruntująca. Bezpośrednio przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. W celu poprawienia właściwościroboczych producent dopuszcza dodanie do farby max 10% wody.
Nanosić jedną lub dwie warstwy w odstępach 2- 4 godz. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły bez przerw, stosując materiał z jednej partii produkcyjnej.
Optymalna temperatura podczas malowania +20°C. Powłoka malarska uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.
Powierzchnie narażone na zabrudzenia farbą zabezpieczyć, a w przypadku zabrudzenia usunąć przed zaschnięciem.
W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
Uwaga: Malując farbami nawierzchniowymi o dużym nasyceniu barwy, może wystąpić konieczność
naniesienia dodatkowych warstw.
 

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach 36 miesięcy od daty produkcji w temp. od +5°C do +25°C. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment oraz numer partii produkcyjnej podane na opakowaniu.
Produkt zgodny z PN-C-81914:2002, Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300:2002
Odporność powłoki na szorowanie na mokro: Klasa 2 (PN-EN 13300:2002)
Zawartość LZO (kat. A/a/ typ FW) dopuszczalna: max 30 g/l; zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku: < 7 g/l
Atest Higieniczny nr 226/322/230/2018 ważny do 2023-06-21.
 

Projekty unijne