SZUKAJ  
wybierz dział  
Farby wewnętrzne

Farby wewnętrzne

  • Farba ceramiczna do wnętrz - kolekcja Nowocześnie  i Elegancko GREINPLAST FWC

GREINPLAST FWC

Farba ceramiczna do wnętrz - kolekcja Nowocześnie i Elegancko

Kolekcja Nowocześnie i Elegancko to ceramiczna farba do wnętrz. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości dyspersji oraz pigmentów tworzy powłoki odporne szorowanie z których z łatwością można usunąć „trudne zabrudzenia”1. Odpowiednio dobrana lepkość oraz reologia sprawia iż, farbę z łatwością się nanosi, nie chlapie oraz bardzo dobrze kryje. Produkt dostępny w gotowych kolorach według palety barw Producenta. Produkt może być stosowany na wszystkie typowe powierzchnie ścian i sufitów. 1 „trudne zabrudzenia” możliwe do pełnego usunięcia na powierzchniach gładkich - kredki, szminka, pisaki wodne, olej słonecznikowy, ketchup (usunąć do 1 godziny) - wino, kawa, herbata (usunąć do 15min)

Konfekcjonowany w opakowania: 2,5 l; 1 l.

Wykonanie

Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. Malowane podłoże powinno być nośne, stabilne suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność. Bezpośrednio przed malowaniem farbę dokładnie wymieszać.W celu poprawienia właściwości roboczych producent dopuszcza dodanie do farby max 5 % wody. Nanosić jedną lub dwie warstwy w odstępach 2- 4 godz. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły bez przerw, stosując materiał z jednej partii produkcyjnej. Optymalna temperatura podczas malowania to +20°C. Malując kolorami o dużym nasyceniu barwy może wystąpić konieczność naniesienia dodatkowych warstw. Powłoka malarska uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. Powierzchnie narażone na zabrudzenia farbą zabezpieczyć, a w przypadku zabrudzenia usunąć przed zaschnięciem. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
Prezentowany kolor na opakowaniu ze względu na zastosowaną  technikę drukarską należy traktować poglądowo  i może nieznacznie różnić się od rzeczywistego, nie może on stanowić podstawy reklamacji.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

PRZECHOWYWANIE: W szczelnie zamkniętych puszkach 24 miesiące od daty produkcji w temp. od +5˚C do +25˚C. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment oraz numer partii produkcyjnej podane na opakowaniu. Produkt zgodny z PN-C-81914:2002, Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300:2002

Odporność powłoki na szorowanie na mokro:
Rodzaj 1 (PN-C-81914:2002) /  Klasa 1 (PN-EN 13300:2002)
Zawartość LZO (dopuszczalna od 2010r / w wyrobie) - LZO (30 g/l  < 30g/l)
Posiada Atest Higieniczny i Świadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej PZH

EUH 208 Zawiera: tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H,3H)-dion, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Projekty unijne