SZUKAJ  
wybierz dział  
Systemy okładzin elewacyjnych

Systemy okładzin elewacyjnych

  • Panele elewacyjne kwarcowe OEA-KG, OEA-KP, OEA-BA
  • Panele elewacyjne kwarcowe OEA-KG, OEA-KP, OEA-BA
  • Panele elewacyjne kwarcowe OEA-KG, OEA-KP, OEA-BA

OEA-KG, OEA-KP, OEA-BA

Panele elewacyjne kwarcowe

Okładzina elewacyjna akrylowa Greinplast OEA KG

Okładzina elewacyjna akrylowa Greinplast OEA KG to panele imitujące swym wyglądem płyty granitowe. Służy do wykonywania dekoracyjnych elementów powierzchni  na zewnątrz budynku. Sposób mocowania paneli oraz niska waga pozwalają na ich wykorzystywanie na powierzchniach, gdzie przy tradycyjnych materiałach, ze względu  na ich ciężar byłoby to niemożliwe lub wymagałoby specjalnych zabiegów albo specjalnego systemu montażowego. Przed przystąpieniem do prac koniecznie zapoznaj się z informacjami, które znajdują się w Karcie Technicznej produktu.

Okładzina elewacyjna akrylowa Greinplast OEA KP

Okładzina elewacyjna akrylowa Greinplast OEA KP to panele imitujące swym wyglądem płyty piaskowca. Służą do wykonywania dekoracyjnych elementów powierzchni  wewnątrz i na zewnątrz budynku. Sposób mocowania paneli oraz niska waga pozwalają na ich wykorzystywanie na powierzchniach, gdzie przy tradycyjnych materiałach, ze względu  na ich ciężar, byłoby to niemożliwe lub wymagałoby specjalnych zabiegów albo specjalnego systemu montażowego.

Okładzina elewacyjna akrylowa Greinplast OEA BA

Okładzina elewacyjna akrylowa Greinplast OEA BA to panele imitujące swym wyglądem tradycyjne powierzchnie powstałe z rozszalowania wylewanych elementów betonowych. Służy do wykonywania dekoracyjnych elementów powierzchni  wewnątrz i na zewnątrz budynku. Sposób mocowania paneli oraz ich niska waga pozwalają na wykorzystywanie ich na powierzchniach, gdzie przy tradycyjnych materiałach, ze względu na ich ciężar, byłoby to niemożliwe lub wymagałoby specjalnych zabiegów albo specjalnego systemu montażowego. 

Wykonanie

Okładzina elewacyjna akrylowa Greinplast OEA KG

1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być równe, nośne, zwarte, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność. Podłoża mineralne powinny mieć wiek co najmniej  28 dni, a warstwa zbrojona w systemach ociepleń co najmniej 3 dni. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wyrównanie podłoża, gdyż pozostawione nierówności mogą być widoczne po zamontowaniu paneli. Podłoża niejednorodne o zwiększonej chłonności należy zagruntować odpowiednio dobranym preparatem gruntującym. Powierzchnie na które przyklejany będzie panel muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą Greinplast F w wybranym kolorze. Farbę należy nanosić równomiernie za pomocą wałka malarskiego.

2. Przygotowanie i rozplanowanie paneli

Przed przystąpieniem do montażu należy odpowiednio rozplanować rozmieszczenie paneli na danej powierzchni, tak aby uniknąć zbyt wielu odpadów. Panele montować z odpowiednią szczeliną tzw. fugą, gdzie fugę stanowi farba gruntująca w wybranym kolorze.

3. Nakładanie warstwy klejącej

Powierzchnię na której montowane będą panele należy pokryć równomiernie klejem Greinplast KA transparent za pomocą pacy zębatej (ząb 2mm). Klej nakładać etapami na taką powierzchnię, która umożliwi przyklejanie paneli do nieprzyschniętej warstwy kleju (bez tzw. warstwy naskórka). W przypadku powierzchniowego wyschnięcia nałożony klej należy usunąć i zastąpić świeżym.

4. Mocowanie paneli

Panel należy mocno docisnąć do powierzchni w taki sposób, aby rozłożony klej pokrył całą jego spodnią powierzchnię a nadmiar wypłynął poza płytę panelu. Nie dopuszcza się mocowania paneli, gdy klej nie pokrywa 100% powierzchni płyty. Do dociśnięcia można używać pacy gładkiej. Nadmiar kleju niezwłocznie zebrać a całą powierzchnię przemyć wilgotną gąbką. Nie można dopuścić do pozostawienia nadmiaru kleju w fudze. Do jego usunięcia można użyć pędzelka. Z uwagi na charakter produktu dopuszczalne są nieznaczne różnice grubości płyt, które przy montażu „bezfugowym„ mogą być widoczne. Zaleca się montowanie paneli z kilkumilimetrową fugą. Cały układ powinien być wykonany szczelnie powierzchniowo.

5. Zabezpieczenie wykonanej powierzchni

Wykonaną powierzchnię, po jej wyschnięciu (min. 24h) zaleca się zabezpieczyć impregnatem Greinplast HA-UV z systemem UV PROTECT.

Okładzina elewacyjna akrylowa Greinplast OEA KP

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, nośne, zwarte, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność. Podłoża mineralne powinny mieć wiek co najmniej  28 dni a warstwa zbrojona w systemach ociepleń co najmniej 3 dni. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wyrównanie podłoża, gdyż pozostawione nierówności mogą być widoczne po zamontowaniu płyt paneli. Podłoża niejednorodne o zwiększonej chłonności należy zagruntować odpowiednio dobranym preparatem gruntującym. Powierzchnie na które nakładany jest klej muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą Greinplast F w wybranym kolorze. Farbę należy nanosić równomiernie za pomocą wałka malarskiego. 

2. Przygotowanie i rozplanowanie paneli

Przed przystąpieniem do montażu należy odpowiednio rozplanować rozmieszczenie paneli na danej powierzchni, tak aby uniknąć zbyt wielu odpadów. Panele montować z odpowiednią szczeliną tzw. fugą- gdzie fugę stanowi farba gruntująca w wybranym kolorze. 

3. Nakładanie warstwy klejącej

Powierzchnię na której montowane będą panele, należy pokryć równomiernie klejem Greinplast KD przy pomocy pacy zębatej (ząb 2mm). Nakładać taką ilość kleju Greinplast KD, która umożliwi przyklejanie paneli do nieprzyschniętej warstwy kleju (bez tzw. warstwy naskórka). W przypadku powierzchniowego wyschnięcia nałożony klej należy usunąć i zastąpić świeżym.

4. Mocowanie paneli

Mocowany panel należy mocno docisnąć do powierzchni w taki sposób, aby rozłożony klej pokrył całą jego spodnią powierzchnię, a jego nadmiar wypłyną poza płytę panelu. Do dociśnięcia można używać wałka dociskowego. Nadmiar kleju niezwłocznie zebrać, całą powierzchnię przemyć wilgotną gąbką. Nie dopuszcza się mocowania paneli z częściowym pokryciem klejem. Panele zaleca się montować z kilkumilimetrową fugą. Z uwagi na charakter produktu dopuszczalne są nieznaczne różnice grubości płyt , które przy montażu „bez fugowym „ mogą być widoczne. Należy zadbać, aby cały układ wykonany był szczelnie powierzchniowo.

5. Zabezpieczenie wykonanej powierzchni

Wykonaną powierzchnię zaleca się po jej wyschnięciu (min. 24h) zabezpieczyć impregnatem Greinplast HA-UV z systemem UV PROTECT .

Okładzina elewacyjna akrylowa Greinplast OEA BA

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, nośne, zwarte, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność. Podłoża mineralne powinny mieć wiek co najmniej  28 dni a warstwa zbrojona w systemach ociepleń co najmniej 3 dni. Podłoża niejednorodne o zwiększonej chłonności należy zagruntować odpowiednio dobranym preparatem gruntującym. Powierzchnie na które nakładany jest klej muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą Greinplast F.

2. Przygotowanie i rozplanowanie paneli

Przed przystąpieniem do montażu należy odpowiednio rozplanować rozmieszczenie paneli na danej powierzchni, tak aby uniknąć zbyt wielu odpadów.Panele montować z odpowiednią szczeliną (fugą). Łączenie boków paneli zaplanować w taki sposób aby przebiegały w jednej linii i przypominały
naturalny efekt wylewanego betonu.

3. Nakładanie warstwy klejącej

Powierzchnię na której montowane będą panele, należy pokryć równomiernie klejem Greinplast KA (kolor szary) przy pomocy pacy zębatej. Wielkość zębów dobrać w zależności od równości podłoża, na ogół jest to 4 mm. Nakładać taką ilość zaprawy klejącej, która umożliwi przyklejenie jednego panelu do nieprzyschniętej warstwy kleju (bez tzw. warstwy naskórka). W przypadku powierzchniowego wyschnięcia nałożony klej należy usunąć i zastąpić świeżym.

4. Mocowanie paneli

Mocowany panel należy mocno docisnąć do nałożonego kleju w taki sposób aby pokrył całą jego powierzchnię. Nie dopuszcza się mocowania paneli na tzw. placki albo z częściowym pokryciem klejem. Panele montować 
z kilkumilimetrową fugą, ale zawsze w taki sposób, aby po ich dociśnięciu, nadmiar masy klejącej wypełnił wszystkie szczeliny na ich połączeniach, co uniemożliwi ewentualne wnikanie wody i degradację podłoża. 

5. Obróbka spoin

Nadmiar masy klejącej zebrać, szczelinę wyrównać przy pomocy wilgotnej gąbki. Ewentualne braki masy klejowej uzupełnić przy pomocy tzw. fugownicy. Uwaga: wszystkie zabrudzenia powierzchni panelu masą klejową muszą być natychmiast usuwane przy pomocy wilgotnej gąbki. W przypadku dłuższego pozostawienia kleju na powierzchni paneli może dojść do ich przebarwień. Wykonaną powierzchnię uszczelnić obwodowo uszczelniaczem hybrydowym Greinplast EHE. 

6. Zabezpieczenie wykonanej powierzchni

Wykonaną  powierzchnię po jej wyschnięciu (min. 24h) zabezpieczyć impregnatem   Greinplast HO w dwóch warstwach, nakładając warstwy mokre na mokre - zmywanie powierzchni gąbką i nakładanie HO.

rozwiń więcej
Projekty unijne