SZUKAJ  
wybierz dział  
Systemy okładzin elewacyjnych

Systemy okładzin elewacyjnych

  • Mineralna zaprawa klejąca do okładzin elewacyjnych GREINPLAST KM

GREINPLAST KM

Mineralna zaprawa klejąca do okładzin elewacyjnych

Klej mineralny - Greinplast KM to cienkowarstwowa elastyczna, biała, mineralna masa klejąca. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i paroprzepuszczalnością, a dodatek środków modyfikujących i włókien antyskurczowych poprawia urabialność oraz zdecydowanie zwiększa jego wytrzymałość. Wyrób po rozmieszaniu z właściwą ilością wody służy do przyklejania mineralnych paneli elewacyjnych Greinplast OEM do typowych podłoży mineralnych lub przyklejania paneli w systemie ociepleń Greinplast OWE (zgodnie z odpowiednią AT)

Orientacyjne zużycie:    1,8 – 2,2 kg/m2 **

**zależy od stopnia równości podłoża i wielkości zębów użytej pacy.

Opakowanie zbiorcze:

25 kg – 42 szt.

 

Wykonanie

Przygotowanie zaprawy klejącej: Zawartość opakowania (25 kg) wsypać do odpowiedniej ilości czystej wody i intensywnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Masę odstawić na 5 min. (w celu całkowitego rozpuszczenia polimerów i dodatków) po czym ponownie wymieszać.

Wykonanie: Powierzchnię na której montowane będą okładziny elewacyjne należy pokryć równomierną masą klejącą GREINPLAST KM przy pomocy odpowiednio dobranej pacy zębatej. W przypadku kiedy powierzchnia nałożonej masy klejącej zwiąże (utworzy się tzw. film) należy ją usunąć i zastąpić nową.

Przyklejanie płytek ceramicznych, gresowych, kamiennych itp.: Zaprawę klejową nakładać na podłoże pacą zębatą o odpowiednio dobranej wielkości zębów. W przypadku kiedy powierzchnia nałożonej masy klejącej zwiąże (utworzy się tzw. film) należy ją usunąć i zastąpić nową. Ilość kleju dobrać tak by po dociśnięciu płytki klej pokrył 100 % powierzchni płytki. Spoinowanie można rozpocząć po 48 godz. od ułożenia płytek.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie nakładania i wysychania nie powinna być niższa od +5°C

i wyższa od +25°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Pod wpływem niekorzystnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom. Przed przyklejeniem okładzin należy zwrócić uwagę czy na warstwie podłoża nie powstał wykwit solny (biały nalot). W takim przypadku należy go usunąć mechanicznie a powierzchnię zagruntować gruntem głęboko penetrującym. W trakcie nakładania masy klejącej, aż do momentu jej całkowitego wyschnięcia (min. 2 dni od zakończenia prac), należy bezwzględnie zadbać o zabezpieczenie wykonanej okładziny przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych a w szczególności nadmiernej wilgoci lub deszczu (możliwość powstania nieusuwalnych zacieków). W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej +5°C. Czas wysychania masy klejącej może ulec znacznym zmianom w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niedostosowanie się do w/w zaleceń, złe przygotowanie podłoża lub nieprawidłowa aplikacja masy klejącej może prowadzić do obniżenia trwałości wykonanej okładziny, łącznie z możliwością jej odspojenia. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć a zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne