SZUKAJ  
wybierz dział  
Systemy okładzin elewacyjnych

Systemy okładzin elewacyjnych

  • Klej akrylowy GREINPLAST KA

GREINPLAST KA

Klej akrylowy

Służy do przyklejania akrylowych paneli elewacyjnych Greinplast OEA do typowych podłoży mineralnych lub przyklejania paneli w systemie ociepleń GREINPLAST OE.

Konfekcjonowany w opakowania 25 kg; 8 kg.

Wykonanie

Do przyklejania paneli można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża i jego całkowitym wyschnięciu. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza się możliwość dodania niewielkiej ilości wody (nie więcej niż 0,2 l wody na 25 kg kleju. Przed rozpoczęciem nakładania, masę klejącą należy dokładnie wymieszać. Panele montować w taki sposób, aby po ich dociśnięciu, klej pokrył całą przyklejaną powierzchnię a nadmiar masy klejowej wypełnił wszystkie szczeliny, co uniemożliwi wnikanie wody i degradację podłoża. Łączenie krótszych boków paneli zaplanować w taki sposób, by nie przebiegały w jednej linii. Zalecana długość zakładki powinna wynosić min. 1/4 długości panela. Powierzchnię na, której montowane będą panele, należy pokryć równomiernie klejem GREINPLAST KA przy pomocy pacy zębatej. Wielkość zębów dobrać w zależności od równości podłoża, na ogół jest to 4-6mm. Jeżeli zaprawa nie klei się już do paneli należy usunąć starą warstwę zaprawy i nanieść nową. Nie dopuszcza się przyklejanie paneli metodą na tzw. „placki”. Nadmiar kleju zebrać, ewentualne braki
w łączeniach uzupełnić, a całość wyrównać pędzlem. Ewentualne zabrudzenia zmyć mokrą gąbką przed ich zaschnięciem.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania masy klejącej powinna wynosić od +5°C do+ 25°C. W trakcie nakładania masy klejącej, aż do momentu jego całkowitego wyschnięcia (min. 3 dni od zakończenia prac), należy bezwzględnie zadbać o zabezpieczenie wykonanej okładziny przed wpływam niekorzystnych warunków atmosferycznych. W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej +5°C. Czas wysychania kleju może ulec znacznym zmianom w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niedostosowanie się do  w/w zaleceń, złe przygotowanie podłoża lub nieprawidłowa aplikacja masy klejącej może prowadzić do obniżenia trwałości wykonanej okładziny, łącznie z możliwością jej odspojenia. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne