SZUKAJ  
wybierz dział  
Kleje systemowe

Kleje systemowe

  • Klej do zatapiania siatki, biały GREINPLAST KZB

GREINPLAST KZB

Klej do zatapiania siatki, biały

Wyrób w postaci suchej do rozrabiania z wodą. Służy do wykonywania warstwy zbrojonej z użyciem siatki z włókna szklanego w bezgruntowym systemie ociepleń GREINPLAST T.

Wykonanie

Przygotowanie zaprawy klejącej: Zawartość opakowania (25 kg) wsypać do ok. 6,2-6,7 l czystej wody i intensywnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Nie dopuścić do nadmiernego napienienia masy w trakcie mieszania. Ilość dodawanej wody zależy od warunków atmosferycznych i chłonności podłoża. Zaprawa uzyskuje pełne właściwości robocze po upływie 5 minut oraz ponownym wymieszaniu. Czas przydatności rozrobionej z wodą zaprawy uzależniony jest od warunków otoczenia i wynosi minimum 60 minut.

Zatopienie siatki: Klej nanosić na powierzchnię płyt styropianowych (po upływie min. 2 dni od ich przyklejenia i wcześniejszym przytarciu całej powierzchni styropianu). Klej nanosić pacą stalową na grubość około 2 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami o szerokości siatki zbrojącej. Następnie niezwłocznie wtopić siatkę zbrojącą wciskając ją w masę przy pomocy packi. W kolejnym etapie nanieść warstwę kleju o grubości do 1mm, aż do całkowitego pokrycia siatki. Całkowita grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 4 mm. Należy pamiętać o zachowaniu 10 cm zakładów z siatki w miejscach jej łączenia. Wyprawę tynkarską nanosić po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej jednak nie szybciej jak po trzech dniach od jej wykonania.

 

rozwiń więcej

Właściwości

Łatwość pracy, dobre parametry robocze
Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i w czasie wysychania dla wersji standardowej kleju powinna wynosić od +5°C do +30°C. Klej w wersji jesienno-wiosennej (dodatkowe oznaczenia na opakowaniu jednostkowym) może być stosowany do temperatury +15°C i przy okresowych spadkach temperatury w trakcie prac i wysychania kleju do 0°C. W przypadku takim należy zadbać by nakładanie kolejnych warstw kleju i zaprawy tynkarskiej nie odbywało się na powierzchnie zmrożone, a sama warstwa zbrojona była związana. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Prac nie należy prowadzić przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te w przypadku wykonywania warstwy zbrojonej należy utrzymać minimum 3 dni od zakończenia prac. Przed wykonaniem warstwy fakturującej należy zwrócić uwagę, czy na warstwie zbrojonej nie powstał wykwit solny (biały nalot). W takim przypadku należy go bezwzględnie usunąć mechanicznie, a powierzchnię zagruntować odpowiednio rozcieńczonym gruntem głęboko penetrującym Greinplast U. W systemie bezgruntowym zaprawę tynkarską nakładać na powierzchnię kleju po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Zużycie kleju jest uzależnione od stopnia równości podłoża. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć, a zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wyrób zawiera cement i z wodą daje odczyn alkaliczny, w związku z czym należy chronić oczy i naskórek. W przypadku kontaktu materiału z oczami należy przepłukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi!!!

Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia (AT) Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

Projekty unijne