SZUKAJ  
wybierz dział  
Wyroby do Drewna

Wyroby do Drewna

 • Impregnat techniczny

Impregnat techniczny

Ciekły, wodorozcieńczalny koncentrat służący do ochrony drewna przed grzybami powodującymi rozkład oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna.

Przeznaczenie produktu: Produkt stosowany do zapobiegawczej ochrony drewna zarówno wewnątrz pomieszczeń ( 1 i 2 Klasa użytkowania) jak i na zewnątrz pomieszczeń (3 klasa użytkowania).
Zastosowanie produktu: Produkt do użytku profesjonalnego i powszechnego.

Sposób stosowania: Preparat stosować w postaci 20 % roztworu. Wilgotność drewna powinna wynosić max. 20 %. Zaimpregnowane drewno należy sezonować pod zadaszeniem przez minimum 72 godziny.

Opakowanie: 5 l, 1 l

Wykonanie

Metody powierzchniowe: impregnacja zanurzeniowa / malowanie / natrysk. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą danych technicznych bądź etykietą produktu i postępować zgodnie z zawartymi tam informacjami.
 
Zabezpieczenie metodą powierzchniową:
 • Dawka skutecznego działania biobójczego: 0,1 l (0,1 kg) koncentratu / 1m2 dla:
 • Klasy użytkowania 1: Drewno pod zadaszeniem nienarażone na nawilżenie
 • Klasa użytkowania 2: Drewno pod zadaszeniem możliwość czasowego zawilgocenia
 • Klasa użytkowania 3: Drewno narażone na działanie czynników atmosferycznych
 • Zalecane stężenie preparatu w kąpieli przeznaczonej do zanurzania drewna powinno wynosić 20 % wagowego a zużycie 0,5 l roztworu / 1 m2 dla klasy użytkowania drewna 1, 2 oraz 3.
 • Sposób przygotowania roztworów roboczych:
 • Dokładnie wymieszać preparat, tak by był jednorodny w całej objętości. Aby otrzymać 100 litrów roztworu roboczego o pożądanym stężeniu należy dodać preparat do wody w ilości podanej poniżej i dokładnie wymieszać.
 • Stężenie preparatu: Roztwór 20 %
 • Koncentrat: ok. 20 L (20 kg) 
 • Woda do obj. 100l, j.: ok. 80 l
 
Uwaga: Stężenie roztworu roboczego można wyliczyć pod warunkiem zachowania ścisłego reżimu technologicznego przy sporządzaniu i stosowaniu roztworu roboczego.
rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Przechowywać w bezpiecznym miejscu, w oryginalnych, oznakowanych i zamkniętych pojemnikach, w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Pojemniki, które zostały otwarte, muszą być ponownie szczelnie zamknięte i przechowywane w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom. Unikać zrzutów do środowiska. Wszelkie wycieki zbierać do ponownego wykorzystania lub utylizacji.
 
Projekty unijne