SZUKAJ  
wybierz dział  
Kleje do płytek

Kleje do płytek

  • Klej do płytek ceramicznych i kamienia, rozlewny, wysokoelastyczny, biały, niskopylący Typ C2E S1  GREINPLAST P90LD

GREINPLAST P90LD

Klej do płytek ceramicznych i kamienia, rozlewny, wysokoelastyczny, biały, niskopylący Typ C2E S1

Służy do mocowania podatnych na powstawanie przebarwień płytek i elementów z kamienia naturalnego i syntetycznego, marmuru, mozaiki szklanej oraz innych płytek o zwiększonej nasiąkliwości, płytek z glazury, terakoty na odkształcalne i nieodkształcalne podłoża oraz ogrzewanie podłogowe. Wysoka przyczepność kleju do podłoża umożliwia przyklejanie płytek o zmniejszonej nasiąkliwości tzw. gresowych. Klej jest mrozo i wodoodporny może być stosowany na podłogach, tarasach, balkonach, posadzkach z ogrzewaniem podłogowym w metodzie płytki na płytki.

Konfekcjonowany w opakowania: 25 kg

Wykonanie

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być równe, zwarte, suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Podłoża typowe takie jak tradycyjne tynki, posadzki cementowe, nie wymagają specjalnego przygotowania, ale ich wiek powinien wynosić co najmniej 28 dni, betonu - 90 dni. Podłoża niejednorodne o różnej lub zwiększonej chłonności, a obowiązkowo: płyty gipsowo-kartonowe, wiórowe, beton komórkowy, zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U, co najmniej na 4 godz. przed mocowaniem płytek.

Przygotowanie zaprawy klejącej: Zawartość opakowania (25 kg) wsypać do ok. 6,5-7,5 l czystej wody i intensywnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawę odstawić na 5 min ( w celu całkowitego rozpuszczenia polimerów i dodatków) po czym ponownie wymieszać.

Przyklejanie płytek: Zaprawę klejową nakładać na podłoże pacą zębatą o odpowiednio dobranej wielkości zębów, a następnie dociskać do niego płytki. Jeżeli zaprawa nie klei się już do płytki należy usunąć starą, warstwę zaprawy i nanieść nową. Ilość kleju dobrać tak by po dociśnięciu płytki klej pokrył 100 % jej powierzchni (konsystencja półpłynna). Spoinowanie można rozpocząć po 48 godz. od ułożenia płytek. Użytkowanie posadzek można rozpocząć po 48 godz. W przypadku klejenia płytek na podłoża niechłonne czas ten ulegnie wydłużeniu.

rozwiń więcej

Właściwości

Niskopylący
C2 przyczepność
Wydłużony czas otwarty pracy 30 min.
Na tarasy, balkony oraz ogrzewanie podłogowe
S1 - elastyczność
Nie powoduje przebarwień kamieni naturalnych
100% wypełnienia powierzchni płytki, produkt rozlewny
Wewnątrz, zewnątrz na powierzchnie odkształcalne

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania kleju powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po użyciu. Pod wpływem niekorzystnych warunków cieplno- wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom.
Informacje zawarte na opakowaniu mają ana celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość.
Projekty unijne