SZUKAJ  
wybierz dział  
Jastrychy cementowe

Jastrychy cementowe

  • Jastrych wyrównujący szybkowiążący Typ CT-C20-F5-B0,5  GREINPLAST JWF

GREINPLAST JWF

Jastrych wyrównujący szybkowiążący Typ CT-C20-F5-B0,5

Służy do wyrównywania i miejscowego naprawiania powierzchni podłóg z betonu, jastrychu wewnątrz jak i na zewnątrz budynków (tarasy, balkony). Wyrób klasyfikowany jako podkład na bazie cementu, typu CT-C20-F5-B0,5. Może być stosowany jako warstwa tworząca spadki w pomieszczeniach pod posadzki z płytek.

Konfekcjonowany w opakowania 25 kg.

Wykonanie

Przygotowanie zaprawy: Zawartość opakowania (25 kg) wsypać do ok. 5,25 - 6,0 l czystej, chłodnej wody i  wymieszać do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawę odstawić na 5 min., po czym ponownie wymieszać. Zbyt duży dodatek wody może pogorszyć  parametry wytrzymałościowe zaprawy. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry robocze przez około 40 min.
Nanoszenie zaprawy: Zaprawę nakładać na podłoże  za pomocą narzędzi odpowiednich do zamierzonych prac i rodzaju wielkości powierzchni. Jednorazowo nakładać warstwę od 2 do 20 mm. Jeżeli grubość warstwy przekracza 20 mm, zaprawę nakładać w dwóch warstwach.

rozwiń więcej

Właściwości

Na ogrzewanie podłogowe
Wewnątz i na zewnątrz budynków
Grubość warstwy 2-20 mm
Ruch pieszy po 6h
Do wykonywania spadków
Wytrzymałość na ściskanie C20 klasa R1
Wytrzymałość na zginanie F5
Przyczepność do podłoża 80.5

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania zaprawy  powinna wynosić od +5°C do +30°C. Należy wykonać dylatacje obwiedniowe natomiast  duże powierzchnie należy podzielić na mniejsze pola. Pod wpływem niekorzystnych warunków cieplno - wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom.
Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość.     

Projekty unijne