SZUKAJ  
wybierz dział  
Jastrychy cementowe

Jastrychy cementowe

  • Jastrych podkładowy Typ CT-C20-F4  GREINPLAST JP

GREINPLAST JP

Jastrych podkładowy Typ CT-C20-F4

Służy służy do wykonywania cementowych podkładów pod płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe i PCV, parkiety, panele itp. Można ją stosować jako warstwa dociskowa, oraz do wykonywania spadków w łazienkach, piwnicach balkonach i tarasach. Może być związana z podłożem od grubość 20 do 100 mm a także jako podkład niezwiązany z podłożem układany na izolacjach z foli, papy, styropianu, wełny itp. o grubości od 40 do 100 mm. Wyrób klasyfikowany jako jastrych cementowy typu CT-C20-F4.

Konfekcjonowany w opakowania 25 kg.

Wykonanie

Przygotowanie zaprawy:
Zawartość opakowania (25 kg) wsypać do ok. 2,5-3,0 l czystej, chłodnej wody
i wymieszać do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawę odstawić na 5 min., po czym ponownie
wymieszać. Zbyt duży dodatek wody może pogorszyć parametry wytrzymałościowe zaprawy. Zaprawa nadaje
się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry robocze przez około 2 godz.
Nanoszenie zaprawy:
Zaprawę układać pasami pomiędzy wypoziomowanymi prowadnicami. Nadmiar
zaprawy ściągnąć, prowadnice niezwłocznie usunąć a miejsca po nich wypełnić i wyrównać. Po wyrównaniu
i wstępnym związaniu powierzchnię zacierać pacą styropianową.W przypadku posadzek mocno obciążonych,
cienkich, lub wykonywanych na materiale termoizolacyjnym, akustycznym zaleca się stosowanie stalowych
siatek zbrojących zatopionych w posadzce.

rozwiń więcej

Właściwości

Na ogrzewanie podłogowe
Wewnątz i na zewnątrz budynków
Do powierzchni poziomych
Ruch pieszy po 24h
Wytrzymałość na ściskanie C20
Wytrzymałość na zginanie F4
Grubość wastwy 20-100 mm
Pełna wytrzymałość po 28 dniach

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i w czasie wysychanie jastrychu powinna wynosić od +5°C do +25°C.
Optymalna temperatura podczas nanoszenia jastrychu wynosi +20°C. Wylany jastrych należy chronić przed zbyt
szybkim wysychaniem (silne nasłonecznienie, przeciągi). Wszystkie występujące w podłożu dylatacje należy
powtórzyć w warstwie wylewanego jastrychu. Maksymalna powierzchnia pola dylatacyjnego nie może
przekraczać 30 m . Do wykonywania okładzin ceramicznych można przystąpić po upływie 24 godz.Wprzypadku
okładzin typu PCV, parkiet panele po całkowitym wyschnięciu. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie
jastrychem zabezpieczyć, a zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po
zakończeniu prac. Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania
produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa
pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności. Na powierzchni związanego jastrychu mogą występować różnice w odcieniu i wyglądzie
wzależności od partii produkcyjnej, sposobu pielęgnacji jastrychuwokresiewiązania jak i sposobuwylewania.

Projekty unijne