SZUKAJ  
wybierz dział  
Jastrychy cementowe

Jastrychy cementowe

  • Jastrych cementowy samopoziomujący, cienkowarstwowy Typ CT-C30-F7  GREINPLAST JC

GREINPLAST JC

Jastrych cementowy samopoziomujący, cienkowarstwowy Typ CT-C30-F7

Służy do ręcznego lub maszynowego wykonywania cienkowarstwowych (od 2 do 20 mm) podkładów cementowych w celu wyrównania powierzchni pod parkiety, podłogi, wykładziny dywanowe, posadzki z płytek ceramicznych, itp. wewnątrz pomieszczeń. Wyrób klasyfikowany jako jastrych cementowy typu CT-C30-F7. Może być stosowany na powierzchnie betonowe a także na wylewki betonowe z ogrzewaniem podłogowym.

Konfekcjonowany w opakowania 25 kg.

Wykonanie

Przygotowanie zaprawy: Zawartość opakowania (25 kg) wsypać do 5,5-5,75 l czystej wody. Całość mieszać za pomocą mieszarki wolnoobrotowej do uzyskanie jednorodnej masy. Po odczekaniu 2 minut ponownie przemieszać. Zaleca się używanie co najmniej 2 pojemników gdyż w znacznym stopniu ułatwia to szybkie i równomierne wylewanie oraz łączenie wylanych pól jastrychu. Zaprawę można również mieszać i podawać za pomocą agregatu mieszająco-pompującego o konstrukcji zapewniającej dokładne mieszanie i dozowanie wody. Należy uważać aby nie przedozować wody, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy.
Wylewanie zaprawy: Masę wylewać równoległymi do siebie pasami. Porcje zaprawy wylewać w taki sposób, aby wylewane pola mogły połączyć się ze sobą jeszcze w stanie płynnej konsystencji, co gwarantuje uzyskanie równej powierzchni. Zaprawę można również rozprowadzać równomiernie za pomocą pacy stalowej lub łaty trapezowej na wymaganą grubość. Wylane w ten sposób powierzchnie odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni.

rozwiń więcej

Właściwości

Grubość warstwy 2-20 mm
Ruch pieszy po 6h
Przyklejanie płytek po 24h
Produkt samorozlewny
Wewnątrz budynków
Wytrzymałość na śćieranie C30
Wytrzymałość na zginanie F7
Odporność na ścieranie A22

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i w czasie wysychania jastrychu powinna wynosić od +5­­°C do + 25°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia powinna wynosić +20°C. Wylany jastrych należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (zwiększona temperatura, przeciągi). Wszystkie występujące w podłożu dylatacje należy powtórzyć w warstwie wylewanego jastrychu. Maksymalna powierzchnia pola dylatacyjnego nie może przekraczać 25 m2. Do wykonywania okładzin ceramicznych można przystąpić po upływie 24 godz. W przypadku okładzin innych (PCV, parkiet, panele) należy wykonać pomiar wilgotności podłoża, które powinno być zgodne z zaleceniami producentów w/w okładzin. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie jastrychem zabezpieczyć, a zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.
Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Na powierzchni związanego jastrychu mogą występować różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od partii produkcyjnej, sposobu pielęgnacji jastrychu w okresie wiązania jak i sposobu wylewania.

Projekty unijne