SZUKAJ  
wybierz dział  
Izolacje bitumiczne

Izolacje bitumiczne

  • Dwuskładnikowa grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami. GREINPLAST IBM

GREINPLAST IBM

Dwuskładnikowa grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami.

Masa asfaltowa modyfikowana polimerami powstająca w wyniku wymieszania z sobą dwóch składników: płynnego SKŁADNIK A (wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających) oraz sypkiego SKŁADNIK B (modyfikowane cementy, piasek kwarcowy, dodatki). GREINPLAST IBM stosuje się do wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych na typowych pionowych i poziomych przyziemnych częściach obiektów budowlanych takich jak ściany fundamentowe, ściany piwniczne, płyty fundamentowe, do izolacji posadzek na gruncie, wykonywanie warstw paroizolacji na tarasach i stropodachach itp. Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być czyste, niezmrożone, nośne, równe, wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Należy zbić wystające resztki zaprawy. Krawędzie zewnętrzne należy sfasować (zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety (wyoblenia) o promieniu 4-5 cm. GREINPLAST IBM można stosować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Przy murze o pełnych spoinach nie jest potrzebna warstwa wyrównująca, poza sytuacją, gdy wykonujemy izolację przeciwwodną (woda pod ciśnieniem lub zalegająca woda opadowa). Wtedy powierzchnię należy wyrównać za pomocą przeznaczonych do tego zapraw cementowych. Nie zaleca się stosowania na elementach budowli narażonych na negatywne ciśnienie wody, gdyż może to doprowadzić do oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia się na niej pęcherzy. Podłoże przed aplikacją GREINPLAST IBM uprzednio zagruntować preparatem gruntującym GREINPLAST IBG.

Konfekcjonowany w opakowania 30 kg.

Wykonanie

GREINPLAST IBM zaleca się nakładać w min. dwóch warstwach. W przypadku występowania pustek powietrznych, znacznych porów na powierzchniach oraz w przypadku wysokich temperatur (zbliżonych do temperatury maksymalnej stosowania produktu) i dużej wilgotności podłoża przed nakładaniem właściwej powłoki należy podłoże przeszpachlować produktem GREINPLAST IBM. Pierwszą warstwę nakłada się zębatą stroną pacy, a następnie po jej wyschnięciu wypełniać rowki gładką stroną pacy. Szpachlowania wyrównującego, wypełniającego nierówności nie traktować, jako warstwę hydroizolacji powłokowej. Kolejne warstwy nakładać prostopadle do warstwy poprzedniej. Dzięki temu eliminuje się przypadkowe nieciągłości powłoki. Wyrób można aplikować również metodą natryskową. W przypadku nakładania masy metodą natryskową dopuszcza się nakładanie powłoki w jednej warstwie. Jednak grubość nakładanej warstwy jednorazowo nie powinna przekraczać 2 mm. Przed nałożeniem kolejnej warstwy poprzednia warstwa musi związać. Wszelkie przejścia robocze, fasety, dolewki, dylatacje czy też inne strefy narażone na niekontrolowane pęknięcia należy zbroić tkaniną techniczną np. siatką polipropylenową PP. ewentualnie stosować na całości powierzchni. Tkaniny techniczne wklejać w pierwszą warstwę powłoki. Należy pamiętać o stosowaniu mankietów do uszczelniania wszelkiego typu przejść instalacyjnych. Uszczelnienie przejść instalacyjnych za pomocą niniejszego produktu jest jedynie izolacją powłokową wspierającą uszczelnienia systemowe (np. łańcuchy uszczelniające, sznury bentonitowe), których zastosowanie jest konieczne. Czas całkowitego związania powłoki wynosi około 4 dni. Świeżo nałożona powłoka musi być chroniona przed intensywnym nasłonecznieniem, zalaniem, deszczem
i ujemnymi temperaturami. Nie należy zasypywać wykopu przed całkowitym związaniem powłoki.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania kleju powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Pod wpływem niekorzystnych warunków cieplno-wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom. Narzędzia w trakcie prac lub bezpośrednio po ich zakończeniu czyścić wodą. W przypadku zaschnięcia masy czyścić z użyciem rozpuszczalników organicznych Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może
w znaczący sposób obniżyć jego jakość.

Projekty unijne