SZUKAJ  
wybierz dział  
Preparaty rozcieńczające

Preparaty rozcieńczające

  • Preparat elastyczny GREINPLAST UE

GREINPLAST UE

Preparat elastyczny

Służy do rozcieńczania farb elastycznych Greinplast. Dodatek preparatu nie obniża parametrów wytrzymałościowych rozcieńczanego wyrobu, zmniejsza jedynie jego gęstość. Może być także stosowany jako grunt elastyczny na podłożach na których wystąpiły rysy o szerokości nie większej niż 100 µm. Dzięki dobrej zdolności penetracji wnika głęboko w istniejące rysy powodując wypełnienie ich elastycznym spoiwem. Grunt może być stosowany na zewnątrz budynków na podłożach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, polimerowe, polimerowo-mineralne), tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, beton, terabona, itp.

Konfekcjonowany w opakowania 10 kg; 5 kg; 1 kg.

Wykonanie

Produkt gotowy do użycia po wcześniejszym wymieszaniu. Podłoże powinno być nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność jak: kurz, brud, zatłuszczenia, wykwity solne, algi, grzyby itp. Rysy większe niż 1 mm wypełnić elastycznymi szlamami Do malowania podłoży mineralnych można przystąpić po 28 dniach od ich wykonania. Preparat nakładać pędzlem lub wałkiem tak aby jak największa ilość wniknęła w rysy. Nie stosować natrysku. Nie dopuszczać do powstawania miejscowych zacieków, gdyż może to utrudnić późniejsze malowanie farbami. Aby powstające nacieki był bardziej widoczne dopuszcza się zabarwienie preparatu niewielką ilością farby elastycznej GREINPLAST FE (max 20%). Czas wysychania uzależniony jest od warunków zewnętrznych (temperatura, nasłonecznienie i wilgotność powietrza) oraz chłonności podłoża i wynosi na ogół 4-6 godz. Ze względu na charakter tworzonej powłoki do nakładania warstwy farby elastycznej można przystąpić po min. 24 godz. Wyroby elastyczne rozcieńczać zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na ich opakowaniach.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Pozostałe produkty w kategorii Preparaty rozcieńczające

Projekty unijne