SZUKAJ  
wybierz dział  
Preparaty czyszczące

Preparaty czyszczące

  • Preparat do usuwania zabrudzeń mineralnych GREINPLAST AM

GREINPLAST AM

Preparat do usuwania zabrudzeń mineralnych

Służy do usuwania pozostałości cementu, zapraw budowlanych, klejów do glazury, rdzawych zacieków, osadów mineralnych z powierzchni betonowych, ceramicznych i stalowych. Bardzo dobrze usuwa także wykwity i złogi wapienne. Przy usuwaniu zabrudzeń należy kierować się wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu preparatu. Wyrób przy właściwym stosowaniu nie niszczy powierzchni gumowych, szklanych, malowanych, ceramicznych i metalowych (oprócz metali kolorowych, cynkowanych i niklowanych).

Konfekcjonowany w opakowania 5 L; 1 L.

Wykonanie

Koncentrat rozcieńczać zimną wodą. Do usuwania zabrudzeń betonowych  zaleca się używanie środka w rozcieńczeniu 1:5, a przy silnych zabrudzeniach używać w formie koncentratu. Do czyszczenia rdzawych nalotów, osadów mineralnych itp. stosować roztwór o stężeniu 1:10-1:20. Przed zastosowaniem środka czyszczoną powierzchnię należy lekko zwilżyć wodą. Za pomocą pędzla lub natrysku niskociśnieniowego nanieść preparat na zanieczyszczoną powierzchnię (nie stosować tzw. mgiełki),  odczekać 5-10 min. i obficie spłukać wodą. Nie dopuścić do wyschnięcia środka na czyszczonej powierzchni. W razie braku widocznych efektów czynność należy powtórzyć.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w czasie nakładania nie może być niższa niż +5°C. Preparat zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia (kwas solny). Podczas nakładania preparatu stosować środki ochrony osobistej (ubrania ochronne, rękawice, okulary). Należy zabezpieczyć wszelkie powierzchnie nie wymagające czyszczenia. Środek żrący, unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przed zastosowaniem na całej czyszczonej powierzchni należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu. Preparat stosować według instrukcji, nie stosowanie się do niej może grozić uszkodzeniem czyszczonej powierzchni.
Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Szczegółowe informacje na temat produktu dostępne są w jego karcie technicznej. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne