SZUKAJ  
wybierz dział  
Preparaty czyszczące

Preparaty czyszczące

  • Preparat dezynfekujący GREINPLAST AG

GREINPLAST AG

Preparat dezynfekujący

Służy do konserwacji i oczyszczania powierzchni murowanych oraz do dezynfekcji ścian zewnętrznych budynków zainfekowanych przez algi i grzyby pleśniowe. Jest to operacja wstępna przed dalszymi pracami (np. malowaniem, tynkowaniem, itp.). Preparat nie chroni przed skutkami trwałego zawilgocenia ścian. Może być stosowany na podłożach takich jak: mury z cegły ceramicznej i silikatowej, tynki cementowe, cementowo-wapienne, itp.).

Konfekcjonowany w opakowania 10 kg, 5 kg, 1 kg.

Wykonanie

Zainfekowane ściany przed dezynfekcją umyć wodą. Usunąć widoczne porosty (np. przy pomocy ostrej szczotki). Oczyszczone i wyschnięte podłoża malować pędzlem lub z wykorzystaniem natrysku tak, aby jak największa ilość preparatu wniknęła w głąb ich powierzchni. W przypadku podłoży zawilgoconych preparat może wykazywać mniejszą zdolność penetracji co prowadzi do zmniejszenia skuteczności dezynfekcji, dlatego konieczne jest powtórzenie zabiegu po wyschnięciu podłoża. Unikać nadmiernego przemoczenia ścian. Działanie preparatu jest widoczne po upływie 1 do 3 dni. Po tym okresie usunąć pozostałości zbitych porostów i zmyć ściany wodą. W przypadku ścian szczególnie zainfekowanych zabieg należy powtórzyć. Po zakończeniu dezynfekcji, ściany należy przemalować farbą zawierającą środek ochrony powłoki. W przypadku, gdy ściany nie będą malowane należy je tylko dobrze oczyścić z pozostałości po dezynfekcji.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Preparat stosować na podłoża suche. Temperatura podłoża i otoczenia w czasie nakładania nie może być niższa niż +5°C. Preparat zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Podczas nakładania preparatu zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (ubranie ochronne, okulary, maski). Szczególną ostrożność zachować przy nanoszeniu preparatu poprzez natryskiwanie. Powierzchnie nie dezynfekowane chronić przed zabrudzeniem. Wszelkie zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.
Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Szczegółowe informacje na temat produktu dostępne są w jego karcie technicznej. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne