SZUKAJ  
wybierz dział  
Masy szpachlowe

Masy szpachlowe

  • Masa szpachlowa GREINPLAST SW

GREINPLAST SW

Masa szpachlowa

Służy do wygładzania płyt G-K (nie należy jej stosować do łączenia płyt) oraz niewielkich chropowatości podłoża, wewnątrz budynków w pomieszczeniach nie narażonych na trwałe zawilgocenie. Wyrób może być stosowany na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty G-K i Pro-Monta, beton, beton komórkowy, itp.

Konfekcjonowany w opakowania 30 kg; 17 kg; 8 kg; 2 kg

Wykonanie

W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza się możliwość dodania niewielkiej ilości wody (nie więcej niż 1% na każde opakowanie). Bezpośrednio przed nakładaniem masę wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła. Zbyt szybkie obroty mieszadła mogą doprowadzić do napowietrzenia masy co w efekcie prowadzi do powstania pęcherzy powietrznych podczas szpachlowania. Nakładać równomiernie silnie dociskając do podłoża na grubość nie większą niż 1 mm.  Dopuszczalne jest ponowne cienkie szpachlowanie ewentualnych nierówności. Czas wysychania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza, wynosi na ogół 24 godz. Po całkowitym wyschnięciu szpachli należy ją przeszlifować, odpylić i zagruntować.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Nie stosować wyrobu do łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Masę nakładać przy użyciu narzędzi nierdzewnych (paca, szpachelki, itp.). Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania szpachli powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej +5°C. Nie stosować w pomieszczeniach narażonych na trwałe zawilgocenie. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.
Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zużycie szpachli jest uzależnione od stopnia równości podłoża.

Projekty unijne