SZUKAJ  
wybierz dział  
Masy szpachlowe

Masy szpachlowe

  • Masa szpachlowa wykończeniowa, polimerowa GREINPLAST SWP

GREINPLAST SWP

Masa szpachlowa wykończeniowa, polimerowa

Masa szpachlowa wykończeniowa, polimerowa - GREINPLAST SWP. Gotowa do użycia masa szpachlowa do wykonywania gładzi na powierzchniach ścian i sufitów, wewnątrz budynków. Łatwa w nakładaniu i zoptymalizowana pod względem twardości pod dalszą obróbkę ręczną lub mechaniczną. Jest mieszaniną specjalnie wyselekcjonowanych wypełniaczy, dyspersji polimerowej, środków modyfikujących i wody. Służy do wygładzania i wyrównywania powierzchni ścian i sufitów przed wykonywaniem powłok malarskich w pomieszczeniach nienarażonych na trwałe zawilgocenie. Wysychając tworzy równe, gładkie powierzchnie o dużym stopniu białości. Do użycia na podłożach cementowych, cementowo - wapiennych, gipsowych oraz elementach zabudowy z płyt G-K. Konfekcjonowany w Opakowania: 25 kg; 17 kg; 8 kg; 2 kg

Wykonanie

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność, takich jak: brud, kurz czy tłuste plamy itp. Podłoża słabe o nierównomiernej chłonności wzmacniać i stabilizować odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U. Do wypełnienia większych ubytków, stosować szpachlę gipsową GREINPLAST SGS. W przypadku łączenia płyt G-K stosować rozwiązania systemowe, natomiast różnego rodzaju pęknięcia i rysy uzupełnić szpachlą GREINPLAST SGT z zatopionym materiałem zbrojącym. W takich przypadkach szpachlowanie masą GREINPLAST SWP można zacząć dopiero po całkowitym wyschnięciu wypełnionych ubytków oraz łączeń płyt G-K. Bezpośrednio przed nakładaniem masę wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza się możliwość dodania niewielkiej ilości wody (nie więcej niż 1% na każde opakowanie). Nakładać równomiernie dociskając do podłoża pacą ze stali nierdzewnej lub stosować natrysk urządzeniami do tego przeznaczonymi. Po całkowitym wyschnięciu warstwy możliwe jest ponowne nałożenie kolejnych warstw, aż do uzyskania zamierzonego efektu. Czas wysychania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza i na ogół nie przekracza 12 godz./ 1 mm grubości warstwy. Dopiero po całkowitym wyschnięciu szpachli można ją przeszlifować i odpylić.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura otoczenia i podłoża podczas stosowania i wysychania szpachli powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne