SZUKAJ  
wybierz dział  
Kleje systemowe

Kleje systemowe

  • Klej do wełny mineralnej GREINPLAST KW

GREINPLAST KW

Klej do wełny mineralnej

Służy do przyklejania płyt z wełny mineralnej do stabilnych mineralnych podłoży oraz zatapiania siatki z włókna szklanego (wykonywanie warstwy zbrojonej). Produkt klasyfikowany jako mineralna zaprawa klejąca, posiada bardzo dobre właściwości klejące i bardzo dobrą przyczepność wstępną. Dodatek włókien przeciwskurczowych poprawia urabialność, zapewnia efekt mikrozbrojenia oraz zdecydowanie zwiększa wytrzymałość wyprawy. Klej jest integralnym elementem zestawu wyrobów do ocieplania budynków w systemach ociepleń GREINPLAST W, WS, WX (zgodnie z odpowiednimi AT) i GREINPLAST MW (zgodnie z ETA).

Konfekcjonowany w opakowania 25 kg.

Wykonanie

Przygotowanie zaprawy klejącej: Zawartość opakowania (25 kg) wsypać do ok. 6,2-6,7 l czystej wody i intensywnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Ilość dodawanej wody zależy od warunków atmosferycznych i chłonności podłoża. Zaprawa uzyskuje pełne właściwości robocze po upływie 5 minut oraz ponownym wymieszaniu. Czas zużycia rozrobionej z wodą zaprawy nie przekracza 2 godz.
Przyklejanie płyt z wełny mineralnej: Miejsca nakładania kleju na płyty z wełny mineralnej powinny być wcześniej nim przeszpachlowane. Klej na płycie z wełny o lamelowym układzie włókien należy nakładać na całej powierzchni pacą o wielkości zębów min. 10 mm. Na płytach o nieuporządkowanym układzie włókien klej rozkładać na obrzeżach pasami o szerokości minimum 3-4 cm a na pozostałej powierzchni kilkoma plackami o średnicy 8-12 cm. Tak przygotowane płyty należy bezzwłocznie przyłożyć do sciany i dociskać, aż do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej po przyklejeniu powinna obejmować min. 40% powierzchni płyty. Niedopuszczalne jest przyklejanie wełny wyłącznie metodą na placki.
Zatopienie siatki: Do wykonania warstwy zbrojonej siatką na powierzchni płyt z wełny mineralnej można przystąpić po upływie min. 2 dni od ich przyklejenia i wcześniejszym wyrównaniu powierzchni i oczyszczeniu z luźnych włókien. Klej nanosić pacą stalową na grubość około 2 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami o szerokości siatki zbrojącej. Następnie niezwłocznie wtopić siatkę zbrojącą wciskając ją w masę przy pomocy packi. W kolejnym etapie nanieść warstwę kleju o grubości do 1 mm, aż do całkowitego pokrycia siatki. Całkowita grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. Należy pamiętać o zachowaniu 10 cm zakładów z siatki w miejscach jej łączenia.

rozwiń więcej

Właściwości

Łatwość pracy, dobre parametry robocze
Bardzo wysoka wydajność
Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

Zalecenia i uwagi

Wykonywaną powierzchnię elewacji należy osłonić przed deszczem, wiatrem, zbytnim nasłonecznieniem aż do momentu całkowitego wyschnięcia. Nie wykonywać żadnych prac przy temperaturze otoczenia i podłoża poniżej +5°C. W przypadku wystąpienia na warstwie zbrojonej jaśniejszego nalotu (wykwitu wapiennego) należy ją dodatkowo zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U. Projekt ocieplenia budynku określa konieczność stosowania kołków mocujących oraz ich rodzaj (zwykle przy nośnym podłożu przy stosowaniu wełny lamelowej do wys. 12 m nie są wymagane). Przy zastosowaniu wełny o nieuporządkowanej strukturze włókien należy stosować kołki mocujące w każdym przypadku. Producent wymaga stosowania jednej z siatek (ST 2924-100/7 KM, TG15, TG22, Vertex 145/ AKE-145, SSA-1363 SM0,5) wymienionych w AT i ETA. Kleju w wersji jesienno-wiosennej (opis na opakowaniu jednostkowym) nie stosować przy temperaturze wyższej jak +15°C.
Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zużycie kleju jest uzależnione od stopnia równości podłoża

Projekty unijne