SZUKAJ  
wybierz dział  
Jastrychy cementowe

Jastrychy cementowe

  • Jastrych cementowy podkładowy, szybkowiążący, 20-100 mm GREINPLAST JPF

GREINPLAST JPF

Jastrych cementowy podkładowy, szybkowiążący, 20-100 mm

Służy do wykonywania cementowych podkładów pod płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe i PCV, parkiety, panele itp. Możne być stosowany jako warstwa dociskowa, oraz do wykonywania spadków w łazienkach, piwnicach balkonach i tarasach oraz do miejscowego naprawiania powierzchni podłóg z betonu, jastrychu, również jako zespolony z podłożem o grubości od 20 mm do 100 mm, a także jako podkład niezwiązany z podłożem układany na izolacjach z foli, papy, styropianu, wełny itp. o grubości od 50 mm do 100 mm, jak również z ogrzewaniem podłogowym, gdzie warstwa powinna mieć grubość min. 50 mm.

Konfekcjonowany w opakowania 25 kg

Wykonanie

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być zwarte, suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność oraz odpowiednio wysezonowane. Podłoża niejednorodne o różnej lub zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U lub UG. W przypadku podkładów związanych z podłożem w warstwach poniżej 30 mm zaleca się wykonanie tzw. szlamowania (przy pomocy pędzla rozprowadzamy grunt GREINPLAST UG, następnie posypujemy go suchą zaprawą, tak powstały szlam wcieramy szczotką w podłoże). W przypadku podkładów niezwiązanych z podłożem zaprawę rozkładamy na foli budowlanej wywiniętej na ścianę z co najmniej 10 cm sklejonym zakładem. Materiały termoizolacyjne akustyczne w szczególności nieodporne na zawilgocenie zabezpieczyć szczelną folią budowlaną. Należy pamiętać o wykonaniu dylatacji obwodowych oddzielających podkład od ścian, słupów, rur, itp. Powierzchnie dylatować jak tradycyjne podkłady cementowe wykonując szczeliny przeciwskurczowe. Boki powierzchni dylatowanej nie powinny przekraczać 6 m, a powierzchnia 25 m². W przypadku warstw dociskowych stosować dodatkowe zbrojenie siatkami stalowymi. Przygotowanie zaprawy: Zawartość opakowania (25 kg) wsypać do 2,75-3,00 l czystej, chłodnej wody i mieszać przez co najmniej 3 min. do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zbyt duży dodatek wody może pogorszyć parametry wytrzymałościowe. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu. Nanoszenie zaprawy: Zaprawę układać pasami pomiędzy wypoziomowanymi prowadnicami. Nadmiar zaprawy ściągnąć, prowadnice niezwłocznie usunąć, a miejsca po nich wypełnić i wyrównać. Po wyrównaniu i wstępnym związaniu powierzchnię zacierać pacą styropianową. W przypadku posadzek mocno obciążonych, cienkich lub wykonywanych na materiale termoizolacyjnym, akustycznym zaleca się stosowanie stalowych siatek zbrojących zatopionych w zaprawie.

rozwiń więcej

Właściwości

Na ogrzewanie podłogowe
Wewnątz i na zewnątrz budynków
Ruch pieszy po 8h
Wytrzymałość na ściskanie C20
Wytrzymałość na zginanie F4
Grubość wastwy 20-100 mm
Do wykonywania spadków

Zalecenia i uwagi

Wykonaną powierzchnię przez pierwsze 3 dni należy chronić przed dużym nasłonecznieniem, wysoką temperaturą, przeciągami, intensywnymi opadami deszczu. Przy wykonywaniu podkładów należy pamiętać również o poprawnym wykonaniu dylatacji (zastosowanie dylatacji obwodowej, pola dylatacyjne wewnątrz nie większe niż 25 m² przy długości boku max 6 m. Szczeliny dylatacyjne należy stosować również w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, w celu oddzielenia podkładu od innych elementów budynku jak: słupy, schody itp. W miejscach zmiany grubości wykonywanego podkładu, w miejscach styku z innymi podkładami, w celu wydzielenia pól w pomieszczeniach o złożonym kształcie, w pomieszczeniach wąskich oraz na balkonach odległość szczelin dylatacyjnych nie może przekraczać 2-2,5 krotności ich szerokości. Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania zaprawy powinna wynosić od +5°C do +25°C. Pod wpływem niekorzystnych warunków temperaturowo- wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom. Powierzchnie narażone na zabrudzenia zabezpieczyć. Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

Zużycie: ~ 20 kg x 10 mm/m²

 

 

Projekty unijne