SZUKAJ  
wybierz dział  
Izolacje bitumiczne

Izolacje bitumiczne

  • Bitumiczny preparat gruntujący GREINPLAST IBG

GREINPLAST IBG

Bitumiczny preparat gruntujący

Służy do wykonania warstwy podkładowej pod hydroizolacje wykonywane z mas bitumicznych: GREINPLAST IBD, GREINPLAST IBS, GREINPLAST IBR, na podłoża betonowe, mury, tarasy, połacie dachowe, stropodachy oraz pod papy termozgrzewalne. Grunt można stosować na powierzchniach suchych, jak i wilgotnych oraz w kontakcie ze styropianem. UWAGA!!! Nie stosować w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Konfekcjonowany w opakowania 5 kg; 3 kg; 1 kg.

Wykonanie

Przed użyciem dobrze wymieszać. Grunt nanosić za pomocą pędzla, szczotki lub natryskiem, w jednej warstwie. Ilość warstw uzależniona jest od chłonności podłoża. W przypadku bardzo chłonnych podłoży aplikację można powtórzyć.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania preparatu powinna wynosić od +5°C do +35°C. Optymalna temperatura podczas aplikacji to +20°C. Powierzchnie narażone na zabrudzenia zabezpieczyć. Narzędzia oraz ewentualne zabrudzenia przed zaschnięciem usuwać wodą. W przypadku suchych zabrudzeń używać rozpuszczalnika organicznego.
Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne