SZUKAJ  
wybierz dział  
Impregnaty

Impregnaty

  • Impregnat hydrofobizujący wodny GREINPLAST HW

GREINPLAST HW

Impregnat hydrofobizujący wodny

Służy do hydrofobizacji pionowych powierzchni materiałów budowlanych typu: mury z cegły ceramicznej, silikatowej, betonu komórkowego, bloczków gipsowych, cegły klinkierowej (także fug do klinkieru) czy betonu. Preparat może być także stosowany do zmniejszania nasiąkliwości cienkowarstwowych tynków mineralnych (także tych wchodzących w skład systemów ociepleń), cementowych, cementowo-wapiennych, okładzin z porowatych kamieni naturalnych (np. piaskowca) jak i kamieni syntetycznych na bazie spoiw mineralnych. Nadaje się także do impregnacji kostki brukowej. Preparat działa powierzchniowo, nie wywołuje niekorzystnych zmian kolorystycznych na powierzchniach impregnowanych.

Konfekcjonowany w opakowania 5 L, 1 L.

Wykonanie

Przed stosowaniem preparat wymieszać lub wstrząsnąć. Do nanoszenia stosować wałek, pędzel, metodę natryskową lub zanurzyć w roztworze roboczym na ok. 5 min. W przypadku podłoży silnie chłonnych czynność powtórzyć metodą „wilgotne na wilgotne”, aż do zauważalnego nasycenia podłoża roztworem. Pełny efekt hydrofobizacji w postaci perełkowania wody padającej na powierzchnię zaimpregnowaną widać po około 2-3 opadach deszczu.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Nowe tynki impregnować po upływie 28 dni od ich wykonania, natomiast fugi po ich całkowitym wyschnięciu. Nie prowadzić impregnowania przy opadach deszczu. Temperatura podłoża i otoczenia w czasie prac powinna być w przedziale od +5ºC do +30ºC. Pomieszczenia zamknięte wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Przed przystąpieniem do prac dokładnie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane. W razie ich zanieczyszczenia zmyć benzyną lakową. Narzędzia do aplikacji myć bezpośrednio po zakończeniu prac.
Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Szczegółowe informacje na temat produktu dostępne są w jego karcie technicznej. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne