SZUKAJ  
wybierz dział  
Impregnaty

Impregnaty

  • Impregnat hydrofobizujący rozpuszczalnikowy GREINPLAST HR

GREINPLAST HR

Impregnat hydrofobizujący rozpuszczalnikowy

Służy do hydrofobizacji powierzchni materiałów budowlanych typu: mury z cegły ceramicznej, silikatowej, betonu komórkowego, cegły klinkierowej (także fug do klinkieru) czy betonu. Preparat może być także stosowany do zmniejszania nasiąkliwości cienkowarstwowych tynków mineralnych (z wyjątkiem tych wchodzących w skład systemów ociepleń), cementowych, cementowo-wapiennych, okładzin z porowatych kamieni naturalnych (np. piaskowca) jak i kamieni syntetycznych na bazie spoiw mineralnych. Nadaje się także do impregnacji kostki brukowej i dachówek ceramicznych.

Konfekcjonowany w opakowania 5 L, 1 L.

Wykonanie

Przed stosowaniem preparat wymieszać lub wstrząsnąć. Do nanoszenia stosować wałek, pędzel, metodę natryskową, polewanie powierzchni lub zanurzyć w roztworze roboczym na ok. 5 min. W przypadku podłoży silnie chłonnych czynność powtórzyć metodą „wilgotne na wilgotne”, aż do zaniku jego chłonności (z reguły należy impregnować minimum dwa razy). Pełny efekt hydrofobizacji widoczny w postaci perełkowania wody padającej na powierzchnię widać po około 24 godzinach.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Nowe tynki impregnować po upływie 28 dni od ich wykonania, natomiast fugi po ich całkowitym wyschnięciu. Nie prowadzić impregnowania przy opadach deszczu. Temperatura podłoża i otoczenia w czasie prac powinna być w przedziale od +5ºC do +30ºC. Pomieszczenia zamknięte wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Przed przystąpieniem do prac dokładnie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane. Narzędzia do aplikacji myć bezpośrednio po zakończeniu prac.
Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Szczegółowe informacje na temat produktu dostępne są w jego karcie technicznej. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne