SZUKAJ  
wybierz dział  
Gładzie gipsowe i szpachle

Gładzie gipsowe i szpachle

  • Szpachla gipsowa Typ B2/20/2  GREINPLAST SGT

GREINPLAST SGT

Szpachla gipsowa Typ B2/20/2

Służy do szpachlowania i wygładzania płyt G-K, wyrównywania oraz uzupełniania ubytków w podłożach mineralnych, wewnątrz budynków w pomieszczeniach nie narażonych na trwałe zawilgocenie. Szpachlę można również stosować do wykonywania połączeń płyt G-K z użyciem materiału zbrojącego (siatka, papier, taśma, itp.). Wyrób klasyfikowany jako tynk gipsowy cienkowarstwowy typ B2/20/2, spełnia także wymagania dla mas szpachlowych typ 2B. Może być stosowany na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty G-K i Pro-Monta, beton, beton komórkowy, itp.

Konfekcjonowany w opakowania 20 kg; 5 kg.

Wykonanie

Przygotowanie masy: Odpowiednią ilość szpachli wsypać do czystej wody i mieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy bez jakichkolwiek zbryleń. Na 1 kg suchej mieszanki należy dodać około 0,40 l wody. Masę odstawić na ok. 5 min., po czym ponownie wymieszać. Do przygotowania szpachli używać czystych pojemników i narzędzi. Jednorazowo rozrobić taką ilość materiału, którą może zostać wykorzystana w ciągu 60 min. Resztki związanego gipsu znacznie skracają czas wiązania. Nie zużyty twardniejący materiał nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą.
Szpachlowanie: Masę rozprowadzać równomiernie, dociskając ją silnie do podłoża. Maksymalna grubość warstwy 5 mm. Grubość warstwy ma istotny wpływ na czas wysychania szpachli. Po całkowitym wyschnięciu warstwy można nakładać kolejne aż do uzyskania pożądanego efektu. Do spoinowania płyt G-K stosować taśmy zbrojące. W tym celu należy w spoinę nałożyć warstwę szpachli a następnie wcisnąć w nią taśmę zbrojącą. W kolejnym etapie spoinę należy jeszcze raz przeszpachlować. Tak przygotowane powierzchnie można wykończyć gładzią gipsową GREINPLAST GG lub gotową szpachlą wewnętrzną GREINPLAST SA.

rozwiń więcej

Właściwości

Wewnątrz budynków
Łatwość pracy, dobre parametry robocze
Chronić opakowanie przed wilgocią
Produkt na bazie gipsu
Początek wiązania powyżej 20 min.
Wytrzymałość na ściskanie >2 N/mm<sup>2</sup>
Możliwość spoinowania płytek G-K
Masa szpachlowa wykończeniowa 2B

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie nakładania i wysychania nie powinna być niższa od +5°C i wyższa od +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć a zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Pod wpływem niekorzystnych warunków cieplno - wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom.
Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zużycie szpachli jest uzależnione od stopnia równości podłoża.

Projekty unijne