SZUKAJ  
wybierz dział  
Dekoracyjny system posadzkowy greinstone

Dekoracyjny system posadzkowy greinstone

  • Zagęstnik - tiksotropujący do powierzchni  pionowych GREINPLAST RTX-01

GREINPLAST RTX-01

Zagęstnik - tiksotropujący do powierzchni pionowych

Produkt po dodaniu do spoiwa poliuretanowego GREINPLAST RSU-01 umożliwia wraz z kruszywem GREINPLAST RK jego aplikację na powierzchnie pionowe. Wyrób gotowy ma formę proszku. Służy jako środek zwiększający lepkość spoiw poliuretanowych. Opakowanie: 0,125 kg

Wykonanie

Przygotowanie podłoża: należy szczególną uwagę zwrócić, aby przygotowana powierzchnia była całkowicie związana i wyschnięta (wilgotność nie przekraczająca 5 %). Nanoszenie: POWIERZCHNIE PIONOWE: W przypadku konieczności nałożenia mieszanki kamień-spoiwo na powierzchnię pionową postępować według schematu: 1. Sporządzić mieszankę GREINPLAST RGU-01 z dodatkiem zagęstnika GREINPLAST RTX-01 w ilości koniecznej do zagruntowania przewidzianej do aplikacji powierzchni. Komponenty mieszać do uzyskania maksymalnie transparentnej mieszaniny czas ok. 5 [min]. Uzyskaną gęsto-lepką pastę nanosić cienkowarstwowo na powierzchnię ściany przy pomocy pędzla. 2.Osobno przygotować porcję kruszywa do której należy dodawać kolejno zagęstnik GREINPLAST RTX-01 i przemieszać wolnoobrotowo, następnie wprowadzić do składu GREINPLAST RSU-01. Po ujednorodnieniu odczekać ok. 10 min i wówczas przystąpić do aplikacji na powierzchnię pionową. Używać twardej pacy np. weneckiej. Materiał nanosić małymi partiami. UWAGA!!! Aby w prawidłowy sposób wyrównać wykonywaną powierzchnię, narzędzia należy w trakcie prac przemywać preparatem na bazie ksylenu. W przypadku zaschnięcia możliwe usunięcie tylko mechaniczne.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac powinna wynosić od +10°C do +25°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia wynosi +20°C. W przypadku, gdy w trakcie prac zaobserwowane zostanie zmętnienie, zabielenie lub pienienie powłoki gruntu, prace należy przerwać i wydłużyć sezonowanie do wyschnięcia podłoża. Przedozowanie spoiwa w układzie jak i zbyt silne nasłonecznienie utwardzającej się powłoki może skutkować wystąpieniem wad w postaci - pęcherzy, pienienia i pogorszeniem parametrów mechanicznych posadzki. Stosować kamienie/kruszywa suche pozbawione dużych ilości pyłu, brudu i substancji pogarszających przyczepność. Produktu nie należy aplikować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu, zbyt niskich temperaturach lub wysokiej wilgotności (np. mgła, rosa). Prace należy zaplanować w taki sposób, aby zapewnić wykonanie powierzchni w dobrych warunkach pogodowych. Powierzchnia po wykonaniu powinna pozostać zabezpieczona do momentu utwardzenia się spoiwa (8-12 godz.). W przypadku nie zastosowania powyższych środków ostrożności może dojść do trwałego uszkodzenia wykonanej powierzchni. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie gruntem lub spoiwem zabezpieczyć, a w przypadku zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Narzędzia myć bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z obróbką. W przypadku zaschnięcia możliwe usunięcie tylko mechaniczne. Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne