SZUKAJ  
wybierz dział  
Dekoracyjny system posadzkowy greinstone

Dekoracyjny system posadzkowy greinstone

  • Jednokomponentowe reaktywne spoiwo poliuretanowe GREINPLAST RSU-01

GREINPLAST RSU-01

Jednokomponentowe reaktywne spoiwo poliuretanowe

Głównym zadaniem produktu jest spajanie kruszyw o różnej frakcji i granulacji zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego. Służy jako środek wiążący dla piasków, żwirów i kamieni. W połączeniu z dedykowanym kruszywem naturalnym GREINPLAST RK pozwala na wykonywanie warstw posadzkowych o właściwościach drenażowych. Stanowią świetną alternatywę dla tradycyjnych okładzin ceramicznych na tarasach, balkonach, schodach, korytarzach itp.

Opakowanie: 1,25 kg, 6,25 kg

Wykonanie

Przygotowanie podłoża: należy szczególną uwagę zwrócić, aby przygotowana powierzchnia była całkowicie związana i wyschnięta (wilgotność nie przekraczająca 5%). Nanoszenie: POWIERZCHNIE POZIOME: Do wykonania posadzek jak i elementów ozdobnych kruszywo należy zmieszać w odpowiednim stosunku wagowym z spoiwem poliuretanowym GREINPLAST RSU-01. Przygotowaną mieszankę nakładać etapami na świeżo zagruntowaną powierzchnię, hydroizolacji GREINPLAST I1K, gruntem kontaktowym GREINPLAST RGU-01. Prace wykonywać metodą mokre na mokre (mieszankę nakładać na świeżą nie związaną warstwę gruntu). Kruszywo zmieszać ze spoiwem w odpowiednim stosunku wagowym (informacje szczegółowe w karcie technicznej GREINPLAST RSU-01). Całość mieszać, używając mieszadła wolnoobrotowego, do ujednorodnienia tj. ok. 2 - 3 min. Następnie przesypać do pustego pojemnika i ponownie przemieszać. Mieszankę na podłożu rozprowadzić wstępnie na wymaganą grubość. Następnie całość wyrównać przy pomocy pacy gładkiej ze stali nierdzewnej. Wykonana warstwa powinna mieć grubość co najmniej 1,5-2 krotności grubości użytego ziarna kruszywa. POWIERZCHNIE PIONOWE: W przypadku konieczności nałożenia mieszanki na powierzchnię pionową postępować według schematu. 1. Sporządzić mieszankę GREINPLAST RGU-01 z dodatkiem zagęstnika GREINPLAST RTX-01 w ilości koniecznej do zagruntowania przewidzianej do aplikacji powierzchni. Komponenty mieszać do uzyskania maksymalnie transparentnej mieszaniny czas ok. 5 min. Uzyskaną gęsto-lepką pastę nanosić na powierzchnię ściany przy pomocy pędzla. 2. Osobno przygotować porcję kruszywa do której należy dodawać kolejno zagęstnik GREINPLAST RTX-01 i przemieszać wolnoobrotowo, następnie wprowadzić do składu GREINPLAST RSU-01. Całość mieszać mieszadłem wolnoobrotowym w czasie ok. 5 min. Po ujednorodnieniu odczekać ok. 10 min i wówczas przystąpić do aplikacji na powierzchnię pionową. Używać twardej pacy np. weneckiej. Materiał nanosić małymi partiami. UWAGA!!! Aby w prawidłowy sposób wyrównać wykonywaną powierzchnię, narzędzia należy w trakcie prac stale przemywać preparatem na bazie ksylenu.

 

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac powinna wynosić od +10°C do +25°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia wynosi +20°C. W przypadku, gdy w trakcie prac zaobserwowane zostanie zmętnienie, zabielenie lub pienienie powłoki gruntu, prace należy przerwać i wydłużyć sezonowanie do wyschnięcia podłoża. Przedozowanie spoiwa w układzie, jak i zbyt silne nasłonecznienie utwardzającej się powłoki może skutkować wystąpieniem wad w postaci - pęcherzy, pienienia i pogorszeniem parametrów mechanicznych posadzki. Stosować kruszywa suche, pozbawione dużych ilości pyłu, brudu i substancji pogarszających przyczepność. Produktu nie należy aplikować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu, zbyt niskich temperaturach lub wysokiej wilgotności (np. mgła, rosa ). Prace należy zaplanować w taki sposób, aby zapewnić wykonanie powierzchni w dobrych warunkach pogodowych. Powierzchnia po wykonaniu powinna pozostać zabezpieczona do momentu utwardzenia się spoiwa (8- 12 godz.). W przypadku nie zastosowania powyższych środków ostrożności może dojść do trwałego uszkodzenia wykonanej powierzchni. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie gruntem lub spoiwem zabezpieczyć. Narzędzia myć bezpośrednio po zakończeniu prac. Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne